AleStat.com

pecom.ru  Show on alexa pecom.ru  Redirect to pecom.rudelete

Local position ru 1 848
Global position 43 876
 • pecom.ru
 • Unique daily visits 14 182
  Unique daily views 41 127
 • Observe
 • AleStat Rank (2017-08-24)

  daily 2.48
  weekly 0
  monthly 3
  three months -12
  six months 47
  year -52
 • Average load page 1.5210 s
  IP address 92.53.96.48
  Last update website 4 years ago
 • Alexa rank from last month (top 1m)

  Compare pecom.ru to:

 • Which websites did users visit before enter the pecom.ru

  yandex.ru 26.92%
  google.ru 9.83%
  mail.ru 4.49%
  dellin.ru 4.27%
  google.com 3.42%
  vk.com 2.14%
  webim.ru 1.71%
  jde.ru 1.50%
 • Which websites did users visit after leaving the pecom.ru


  yandex.ru 19.14%
  google.ru 6.46%
  mail.ru 5.74%
  dellin.ru 5.50%
  vk.com 4.07%
  webim.ru 3.59%
  google.com 3.35%
  jde.ru 2.39%
 • Websites with similar traffic

  steambuy.com 1 229
  kokobum.com 1 230
  elhow.ru 1 231
  betscsgo.net 1 233
  pecom.ru 1 234
  0lik.ru 1 235
  faucet.cloud 1 236
  mgts.ru 1 237
 • Pages indexed at

  Yahoo 13 000
  Bing 14 400
 • Backlinks

  Yahoo none
  Bing none
  Alexa 3 955
 • Social media

  Facebook 31
  Twitter none
 • Site info

  Title none
  Description

  Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ ÏÝÊ – ãðóçîïåðåâîçêè ïî Ðîññèè, Áåëàðóñè è Êàçàõñòàíó. Èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèè è óñëóãàõ: ïåðåâîçêà ñáîðíûõ ãðóçîâ, àâòîïåðåâîçêè, àâèàïåðåâîçêè. Òàðèôû, ñïèñîê ôèëèàëîâ êîìïàíèè ñ àäðåñàìè è êîíòàêòíûìè äàííûìè.

  Keywords

  òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ ÏÝÊ, ãðóçîïåðåâîçêè, ïåðåâîçêà ãðóçà, äîñòàâêà ãðóçà, ãðóçîâûå ïåðåâîçêè, òðàíñïîðòíûå óñëóãè, ýêñïðåññ äîñòàâêà, ãðóçîïåðåâîçêè ïî Ðîññèè, ïåðåâîçêè àâòîòðàíñïîðòîì, àâòîïåðåâîçêè, àâèàïåðåâîçêè

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją