AleStat.com

nadavi.com.ua  Show on alexa nadavi.com.ua  Redirect to nadavi.com.uadelete
NADAVI - ñðàâíåíèå öåí â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ

Local position ua 431
Global position 47 479
 • nadavi.com.ua
 • Unique daily visits 12 073
  Unique daily views 45 031
 • Observe
 • Average load page 0.7610 s
  IP address 213.186.117.70
  Last update website 6 years ago
 • Alexa rank from last month (top 1m)

  Compare nadavi.com.ua to:

 • Which websites did users visit before enter the nadavi.com.ua

  google.com.ua 20.89%
  yandex.ua 4.84%
  google.com 3.57%
  google.ru 1.97%
  price.ua 1.85%
  fotos.ua 1.66%
  hotline.ua 1.53%
  allo.ua 1.02%
 • Which websites did users visit after leaving the nadavi.com.ua


  google.com.ua 16.78%
  nadavi.net 6.46%
  yandex.ua 3.52%
  google.com 3.00%
  m.ua 1.44%
  hotline.ua 1.31%
  google.ru 1.24%
  vk.com 1.24%
  price.ua 1.11%
 • Pages indexed at

  Yahoo 29 000
  Bing 29 400
 • Backlinks

  Yahoo none
  Bing none
  Alexa 1 002
 • Social media

  Facebook 3
  Twitter 31
 • Site info

  Title

  NADAVI - ñðàâíåíèå öåí â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ

  Description

  NADAVI - ñðàâíåíèå öåí â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ. Îïèñàíèÿ è öåíû íà áûòîâóþ, êîìïüþòåðíóþ òåõíèêó è ìîáèëüíûå òåëåôîíû. Âîçìîæíîñòü ïîäáîðà è ñðàâíåíèÿ òîâàðîâ.

  Keywords

  ãäå êóïèòü, öåíû, èíòåðíåò-ìàãàçèíû, ïðîäàæà, êàòàëîã, îòçûâû, îïèñàíèÿ, Ðîññèÿ, Óêðàèíà, Êèåâ, Ìîñêâà

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją