AleStat.com

Change in ranking / Ranking

On in

show additional options hide additional options
Show chart Hide chart
Website Local position 2021-04-08 Global position 2021-04-08 AleStat Rank
shinhan.com  Show on alexa shinhan.com  Redirect to shinhan.com 신한은행 홈페이지 [2p-xhpe2_1(64 Bit)] 42 / +153 195 of day 2021-04-07 4 074 / +27176 31 250 of day 2021-04-07 188.53
gabia.com  Show on alexa gabia.com  Redirect to gabia.com 든든한 웹파트너 가비아 : 서버/IDC, 메일/웹하드, 쇼핑몰창업, 도메인, 호스팅, 모바일, 디자인샵, 홈페이지제작 40 / +190 230 of day 2021-04-07 3 975 / +41242 45 217 of day 2021-04-07 180.51
ciokorea.com  Show on alexa ciokorea.com  Redirect to ciokorea.com 502 Bad Gateway 214 / +131 345 of day 2021-04-07 34 337 / +222602 256 939 of day 2021-04-07 152.73
kt.com  Show on alexa kt.com  Redirect to kt.com [kt] :: 사랑 받는 국민기업 - Global ICT Convergence Leader :: 73 / +300 373 of day 2021-04-07 7 109 / +412405 419 514 of day 2021-04-07 148.87
todayhumor.co.kr  Show on alexa todayhumor.co.kr  Redirect to todayhumor.co.kr 117 / +104 221 of day 2021-04-07 12 327 / +27054 39 381 of day 2021-04-07 147.36
munpia.com  Show on alexa munpia.com  Redirect to munpia.com 502 Bad Gateway 81 / +107 188 of day 2021-04-07 7 810 / +18727 26 537 of day 2021-04-07 146.10
dothome.co.kr  Show on alexa dothome.co.kr  Redirect to dothome.co.kr 앞서가는 호스팅 닷홈 : 닷홈, 호스팅, 웹호스팅, 리눅스호스팅, 윈도우호스팅, 블로그호스팅, 무료계정, 무료호스팅, 서버호스팅, 코로케이션, 도메인, 도메인검색, 도메인등록, 웹메일, 메일호스팅, 이미지링크, 이미지호스팅, 코로케이션 112 / +122 234 of day 2021-04-07 11 768 / +35218 46 986 of day 2021-04-07 142.72
applefile.com  Show on alexa applefile.com  Redirect to applefile.com 애플파일 - 속도를 즐겨라!! 120 / +137 257 of day 2021-04-07 13 122 / +46182 59 304 of day 2021-04-07 140.41
ok-name.co.kr  Show on alexa ok-name.co.kr  Redirect to ok-name.co.kr 106 / +88 194 of day 2021-04-07 10 988 / +18933 29 921 of day 2021-04-07 135.96
pclady.com.cn  Show on alexa pclady.com.cn  Redirect to pclady.com.cn 太平洋女性网_全国领先的专业女性网站 313 / +56 369 of day 2021-04-07 75 394 / +291130 366 524 of day 2021-04-07 135.94
seoul.go.kr  Show on alexa seoul.go.kr  Redirect to seoul.go.kr 서울특별시 - 함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울 51 / +104 155 of day 2021-04-07 4 948 / +14425 19 373 of day 2021-04-07 133.53
jjang0u.com  Show on alexa jjang0u.com  Redirect to jjang0u.com 141 / +156 297 of day 2021-04-07 17 080 / +54916 71 996 of day 2021-04-07 132.53
opentutorials.org  Show on alexa opentutorials.org  Redirect to opentutorials.org Opentutorials 110 / +268 378 of day 2021-04-07 11 445 / +442044 453 489 of day 2021-04-07 129.53
lottecard.co.kr  Show on alexa lottecard.co.kr  Redirect to lottecard.co.kr 당신과 카드의 경제시너지 ECONOMIX - 롯데카드 70 / +94 164 of day 2021-04-07 6 894 / +14860 21 754 of day 2021-04-07 128.96
hottracks.co.kr  Show on alexa hottracks.co.kr  Redirect to hottracks.co.kr 292 / +55 347 of day 2021-04-07 74 183 / +194252 268 435 of day 2021-04-07 128.81
ridibooks.com  Show on alexa ridibooks.com  Redirect to ridibooks.com 71 / +94 165 of day 2021-04-07 7 003 / +14752 21 755 of day 2021-04-07 128.02
g2b.go.kr  Show on alexa g2b.go.kr  Redirect to g2b.go.kr 58 / +95 153 of day 2021-04-07 5 690 / +13197 18 887 of day 2021-04-07 124.80
jobkorea.co.kr  Show on alexa jobkorea.co.kr  Redirect to jobkorea.co.kr 잡코리아 - 좋은 일이 생긴다 JOBKOREA.CO.KR(www2) 11 / +91 102 of day 2021-04-07 1 054 / +9642 10 696 of day 2021-04-07 123.56
busan.com  Show on alexa busan.com  Redirect to busan.com 부산일보 103 / +76 179 of day 2021-04-07 10 379 / +14917 25 296 of day 2021-04-07 119.77
wowtv.co.kr  Show on alexa wowtv.co.kr  Redirect to wowtv.co.kr ::: 대한민국 대표 경제방송 | 한국경제TV ::: 87 / +82 169 of day 2021-04-07 8 532 / +13814 22 346 of day 2021-04-07 118.38
warning.or.kr  Show on alexa warning.or.kr  Redirect to warning.or.kr ::불법·유해정보사이트에 대한 차단 안내:: 172 / +138 310 of day 2021-04-07 23 589 / +49019 72 608 of day 2021-04-07 116.82
happycampus.com  Show on alexa happycampus.com  Redirect to happycampus.com No.1 온라인 지식거래소 해피캠퍼스 175 / +118 293 of day 2021-04-07 24 319 / +47580 71 899 of day 2021-04-07 115.06
bugs.co.kr  Show on alexa bugs.co.kr  Redirect to bugs.co.kr 146 / +91 237 of day 2021-04-07 18 413 / +30168 48 581 of day 2021-04-07 113.44
kukinews.com  Show on alexa kukinews.com  Redirect to kukinews.com 238 / +97 335 of day 2021-04-07 46 813 / +134500 181 313 of day 2021-04-07 113.38
halfclub.com  Show on alexa halfclub.com  Redirect to halfclub.com 182 / +110 292 of day 2021-04-07 25 565 / +46325 71 890 of day 2021-04-07 112.04
ddanzi.com  Show on alexa ddanzi.com  Redirect to ddanzi.com 187 / +98 285 of day 2021-04-07 26 994 / +44690 71 684 of day 2021-04-07 108.54
mobilians.co.kr  Show on alexa mobilians.co.kr  Redirect to mobilians.co.kr 192 / +111 303 of day 2021-04-07 27 290 / +44905 72 195 of day 2021-04-07 107.93
sktelecom.com  Show on alexa sktelecom.com  Redirect to sktelecom.com www.sktelecom.com 145 / +59 204 of day 2021-04-07 18 388 / +17422 35 810 of day 2021-04-07 106.30
instiz.net  Show on alexa instiz.net  Redirect to instiz.net 인스티즈 - 국내 최고의 연예오락 커뮤니티 184 / +90 274 of day 2021-04-07 25 596 / +36700 62 296 of day 2021-04-07 106.16
thongtinhanquoc.com  Show on alexa thongtinhanquoc.com  Redirect to thongtinhanquoc.com Thông tin Hàn Quốc - Trang thông tin về Văn hóa Hàn Quốc, Du lịch Hàn Quốc, Du học Hàn Quốc, cộng đồng Việt ở Hàn Quốc... 231 / +160 391 of day 2021-04-07 41 194 / +559818 601 012 of day 2021-04-07 105.18
samsung.net  Show on alexa samsung.net  Redirect to samsung.net 77 / +69 146 of day 2021-04-07 7 402 / +10604 18 006 of day 2021-04-07 104.11
mbn.co.kr  Show on alexa mbn.co.kr  Redirect to mbn.co.kr 191 / +82 273 of day 2021-04-07 27 289 / +34414 61 703 of day 2021-04-07 100.55
gigglehd.com  Show on alexa gigglehd.com  Redirect to gigglehd.com ::만우절:: 165 / +60 225 of day 2021-04-07 21 771 / +19957 41 728 of day 2021-04-07 100.11
betman.co.kr  Show on alexa betman.co.kr  Redirect to betman.co.kr 161 / +62 223 of day 2021-04-07 21 272 / +18811 40 083 of day 2021-04-07 100.04
dt.co.kr  Show on alexa dt.co.kr  Redirect to dt.co.kr 디지털시대 경제신문 디지털타임스 84 / +66 150 of day 2021-04-07 8 215 / +10313 18 528 of day 2021-04-07 99.04
payletter.com  Show on alexa payletter.com  Redirect to payletter.com Payletter 185 / +69 254 of day 2021-04-07 26 307 / +31900 58 207 of day 2021-04-07 98.72
feelway.com  Show on alexa feelway.com  Redirect to feelway.com 필웨이 189 / +70 259 of day 2021-04-07 27 284 / +32123 59 407 of day 2021-04-07 97.50
bloter.net  Show on alexa bloter.net  Redirect to bloter.net Bloter.net | 블로터닷넷 163 / +49 212 of day 2021-04-07 21 390 / +16234 37 624 of day 2021-04-07 93.65
ktown4u.com  Show on alexa ktown4u.com  Redirect to ktown4u.com 202 / +116 318 of day 2021-04-07 30 908 / +57377 88 285 of day 2021-04-07 92.30
babosarang.co.kr  Show on alexa babosarang.co.kr  Redirect to babosarang.co.kr 바보사랑 디자인소품 쇼핑몰            128 / +58 186 of day 2021-04-07 14 479 / +11696 26 175 of day 2021-04-07 92.02
wikitree.co.kr  Show on alexa wikitree.co.kr  Redirect to wikitree.co.kr 118 / +57 175 of day 2021-04-07 12 425 / +10829 23 254 of day 2021-04-07 91.00
wemakeprice.com  Show on alexa wemakeprice.com  Redirect to wemakeprice.com 28 / +999972 1 000 000 of day 2021-04-07 2 721 / +997279 1 000 000 of day 2021-04-07 89.76
pgr21.com  Show on alexa pgr21.com  Redirect to pgr21.com Pgr21.com 85 / +999915 1 000 000 of day 2021-04-07 8 415 / +991585 1 000 000 of day 2021-04-07 89.24
uplus.co.kr  Show on alexa uplus.co.kr  Redirect to uplus.co.kr LG U+ 홈페이지 83 / +54 137 of day 2021-04-07 8 072 / +8601 16 673 of day 2021-04-07 89.14
e-himart.co.kr  Show on alexa e-himart.co.kr  Redirect to e-himart.co.kr New Document 101 / +999899 1 000 000 of day 2021-04-07 10 080 / +989920 1 000 000 of day 2021-04-07 89.09
gg.go.kr  Show on alexa gg.go.kr  Redirect to gg.go.kr 502 Bad Gateway 144 / +999856 1 000 000 of day 2021-04-07 17 936 / +982064 1 000 000 of day 2021-04-07 88.39
kmong.com  Show on alexa kmong.com  Redirect to kmong.com 152 / +999848 1 000 000 of day 2021-04-07 19 631 / +980369 1 000 000 of day 2021-04-07 88.23
samsungfire.com  Show on alexa samsungfire.com  Redirect to samsungfire.com Zȭ 162 / +999838 1 000 000 of day 2021-04-07 21 274 / +978726 1 000 000 of day 2021-04-07 88.09
homeplus.co.kr  Show on alexa homeplus.co.kr  Redirect to homeplus.co.kr Ȩ ͳ θ : e-Ȱ ˴ϴ. 176 / +999824 1 000 000 of day 2021-04-07 24 320 / +975680 1 000 000 of day 2021-04-07 87.81
impact.pe.kr  Show on alexa impact.pe.kr  Redirect to impact.pe.kr 190 / +999810 1 000 000 of day 2021-04-07 27 287 / +972713 1 000 000 of day 2021-04-07 87.54
gangnam.go.kr  Show on alexa gangnam.go.kr  Redirect to gangnam.go.kr 강남구청 195 / +999805 1 000 000 of day 2021-04-07 27 836 / +972164 1 000 000 of day 2021-04-07 87.49
kaist.ac.kr  Show on alexa kaist.ac.kr  Redirect to kaist.ac.kr 113 / +53 166 of day 2021-04-07 11 811 / +10099 21 910 of day 2021-04-07 87.35
tfreeca22.com  Show on alexa tfreeca22.com  Redirect to tfreeca22.com 207 / +999793 1 000 000 of day 2021-04-07 31 544 / +968456 1 000 000 of day 2021-04-07 87.16
ahnlab.com  Show on alexa ahnlab.com  Redirect to ahnlab.com AhnLab 213 / +999787 1 000 000 of day 2021-04-07 34 335 / +965665 1 000 000 of day 2021-04-07 86.91
kpopmart.com  Show on alexa kpopmart.com  Redirect to kpopmart.com Kpop Mart 223 / +999777 1 000 000 of day 2021-04-07 39 449 / +960551 1 000 000 of day 2021-04-07 86.45
bigfile.co.kr  Show on alexa bigfile.co.kr  Redirect to bigfile.co.kr 226 / +999774 1 000 000 of day 2021-04-07 41 104 / +958896 1 000 000 of day 2021-04-07 86.30
samsungcard.com  Show on alexa samsungcard.com  Redirect to samsungcard.com 230 / +999770 1 000 000 of day 2021-04-07 41 184 / +958816 1 000 000 of day 2021-04-07 86.29
peoplenjob.com  Show on alexa peoplenjob.com  Redirect to peoplenjob.com 233 / +999767 1 000 000 of day 2021-04-07 41 817 / +958183 1 000 000 of day 2021-04-07 86.24
smilegate.net  Show on alexa smilegate.net  Redirect to smilegate.net 234 / +999766 1 000 000 of day 2021-04-07 42 667 / +957333 1 000 000 of day 2021-04-07 86.16
airbnb.co.kr  Show on alexa airbnb.co.kr  Redirect to airbnb.co.kr 143 / +50 193 of day 2021-04-07 17 657 / +11817 29 474 of day 2021-04-07 85.83
gamejob.co.kr  Show on alexa gamejob.co.kr  Redirect to gamejob.co.kr ::: 게임전문 리크루팅 No.1 - 게임잡 ::: 243 / +999757 1 000 000 of day 2021-04-07 47 054 / +952946 1 000 000 of day 2021-04-07 85.77
dbpia.co.kr  Show on alexa dbpia.co.kr  Redirect to dbpia.co.kr 219 / +65 284 of day 2021-04-07 36 394 / +35289 71 683 of day 2021-04-07 85.71
alba.co.kr  Show on alexa alba.co.kr  Redirect to alba.co.kr 알바천국 - 천만가지 알바 솔루션, 알바천국(alba.co.kr) 170 / +35 205 of day 2021-04-07 22 458 / +14503 36 961 of day 2021-04-07 85.43
coocha.co.kr  Show on alexa coocha.co.kr  Redirect to coocha.co.kr 소셜커머스 모음 반값 쿠차 - 랭키 1위 국내 최대 반값 모음 사이트 251 / +999749 1 000 000 of day 2021-04-07 52 194 / +947806 1 000 000 of day 2021-04-07 85.30
samatika.com  Show on alexa samatika.com  Redirect to samatika.com 206 / +62 268 of day 2021-04-07 31 542 / +28016 59 558 of day 2021-04-07 84.83
aniplustv.com  Show on alexa aniplustv.com  Redirect to aniplustv.com 259 / +999741 1 000 000 of day 2021-04-07 60 658 / +939342 1 000 000 of day 2021-04-07 84.54
bccard.com  Show on alexa bccard.com  Redirect to bccard.com Beyond Card BCcard 260 / +999740 1 000 000 of day 2021-04-07 60 670 / +939330 1 000 000 of day 2021-04-07 84.54
ichannela.com  Show on alexa ichannela.com  Redirect to ichannela.com 채널A : 꿈을 담는 캔버스 www.ichannela.com 266 / +999734 1 000 000 of day 2021-04-07 60 790 / +939210 1 000 000 of day 2021-04-07 84.53
gamemeca.com  Show on alexa gamemeca.com  Redirect to gamemeca.com 게임정보포탈 넘버원! 게임메카 264 / +999736 1 000 000 of day 2021-04-07 60 758 / +939242 1 000 000 of day 2021-04-07 84.53
expedia.co.kr  Show on alexa expedia.co.kr  Redirect to expedia.co.kr 명 났沅, 댄 | 듭ㅽ쇰 (Expedia) 262 / +999738 1 000 000 of day 2021-04-07 60 742 / +939258 1 000 000 of day 2021-04-07 84.53
gasengi.com  Show on alexa gasengi.com  Redirect to gasengi.com 265 / +999735 1 000 000 of day 2021-04-07 60 759 / +939241 1 000 000 of day 2021-04-07 84.53
onoffmix.com  Show on alexa onoffmix.com  Redirect to onoffmix.com 온오프믹스 :: 함께하는 즐거움! 270 / +999730 1 000 000 of day 2021-04-07 60 886 / +939114 1 000 000 of day 2021-04-07 84.52
clickmon.co.kr  Show on alexa clickmon.co.kr  Redirect to clickmon.co.kr 502 Bad Gateway 282 / +999718 1 000 000 of day 2021-04-07 73 869 / +926131 1 000 000 of day 2021-04-07 83.35
istyle24.com  Show on alexa istyle24.com  Redirect to istyle24.com 294 / +999706 1 000 000 of day 2021-04-07 74 223 / +925777 1 000 000 of day 2021-04-07 83.32
kdi.re.kr  Show on alexa kdi.re.kr  Redirect to kdi.re.kr 297 / +999703 1 000 000 of day 2021-04-07 74 280 / +925720 1 000 000 of day 2021-04-07 83.31
meosidda.com  Show on alexa meosidda.com  Redirect to meosidda.com 대한민국 남자 평균키 173cm의 중심 머시따 / 키 작아도 입을수록 머시따 299 / +999701 1 000 000 of day 2021-04-07 74 393 / +925607 1 000 000 of day 2021-04-07 83.30
mwultong.blogspot.com  Show on alexa mwultong.blogspot.com  Redirect to mwultong.blogspot.com mwultong Blog ... 디카 / IT 300 / +999700 1 000 000 of day 2021-04-07 74 435 / +925565 1 000 000 of day 2021-04-07 83.30
pooq.co.kr  Show on alexa pooq.co.kr  Redirect to pooq.co.kr 304 / +999696 1 000 000 of day 2021-04-07 74 571 / +925429 1 000 000 of day 2021-04-07 83.29
sony.co.kr  Show on alexa sony.co.kr  Redirect to sony.co.kr 306 / +999694 1 000 000 of day 2021-04-07 74 716 / +925284 1 000 000 of day 2021-04-07 83.28
tvchosun.com  Show on alexa tvchosun.com  Redirect to tvchosun.com 308 / +999692 1 000 000 of day 2021-04-07 74 808 / +925192 1 000 000 of day 2021-04-07 83.27
wizwid.com  Show on alexa wizwid.com  Redirect to wizwid.com WIZWID - Global Shopping Master 310 / +999690 1 000 000 of day 2021-04-07 74 873 / +925127 1 000 000 of day 2021-04-07 83.26
yesform.com  Show on alexa yesform.com  Redirect to yesform.com 국내1위 문서/서식 예스폼 - 사업계획서, 계약서, 재직증명서, 추천서, 견적서, 제안서, 이력서, 자기소개서 등 문서, 서식, 양식 다운로드 312 / +999688 1 000 000 of day 2021-04-07 74 894 / +925106 1 000 000 of day 2021-04-07 83.26
itworld.co.kr  Show on alexa itworld.co.kr  Redirect to itworld.co.kr 테크놀로지 리더를 위한 글로벌 IT 뉴스 - IT World Korea 132 / +51 183 of day 2021-04-07 15 591 / +10484 26 075 of day 2021-04-07 82.68
slbfe.lk  Show on alexa slbfe.lk  Redirect to slbfe.lk Sri Lanka Bureau of Foreign Employment 318 / +999682 1 000 000 of day 2021-04-07 88 647 / +911353 1 000 000 of day 2021-04-07 82.02
podbbang.com  Show on alexa podbbang.com  Redirect to podbbang.com 팟빵_빵빵터지는 팟캐스트를 한자리에서! 125 / +52 177 of day 2021-04-07 14 059 / +9685 23 744 of day 2021-04-07 80.52
nocutnews.co.kr  Show on alexa nocutnews.co.kr  Redirect to nocutnews.co.kr 노컷뉴스 123 / +51 174 of day 2021-04-07 13 909 / +9343 23 252 of day 2021-04-07 78.52
plaync.com  Show on alexa plaync.com  Redirect to plaync.com 즐거운 게임 포털! plaync 95 / +43 138 of day 2021-04-07 9 520 / +7325 16 845 of day 2021-04-07 75.40
imaeil.com  Show on alexa imaeil.com  Redirect to imaeil.com 매일신문 - 대구, 경북과 함께 성장하는 매일신문 - 227 / +69 296 of day 2021-04-07 41 159 / +30792 71 951 of day 2021-04-07 74.38
newsis.com  Show on alexa newsis.com  Redirect to newsis.com :: 공감언론 뉴시스통신사 :: 34 / +37 71 of day 2021-04-07 3 419 / +3361 6 780 of day 2021-04-07 74.12
aladin.co.kr  Show on alexa aladin.co.kr  Redirect to aladin.co.kr 45 / +38 83 of day 2021-04-07 4 297 / +4117 8 414 of day 2021-04-07 72.08
koreatimes.co.kr  Show on alexa koreatimes.co.kr  Redirect to koreatimes.co.kr 46 / +36 82 of day 2021-04-07 4 444 / +3690 8 134 of day 2021-04-07 67.48
news1.kr  Show on alexa news1.kr  Redirect to news1.kr News1 사실 앞에 겸손한 뉴스 - 뉴스1 코리아 94 / +37 131 of day 2021-04-07 9 478 / +6268 15 746 of day 2021-04-07 67.34
snu.ac.kr  Show on alexa snu.ac.kr  Redirect to snu.ac.kr 50 / +46 96 of day 2021-04-07 4 906 / +4820 9 726 of day 2021-04-07 66.81
heraldcorp.com  Show on alexa heraldcorp.com  Redirect to heraldcorp.com (주)헤럴드 93 / +34 127 of day 2021-04-07 9 411 / +6141 15 552 of day 2021-04-07 66.47
lgservice.co.kr  Show on alexa lgservice.co.kr  Redirect to lgservice.co.kr 205 / +37 242 of day 2021-04-07 31 538 / +19017 50 555 of day 2021-04-07 66.04
kotra.or.kr  Show on alexa kotra.or.kr  Redirect to kotra.or.kr 57 / +42 99 of day 2021-04-07 5 685 / +4796 10 481 of day 2021-04-07 61.88
gobizkorea.com  Show on alexa gobizkorea.com  Redirect to gobizkorea.com Gobizkorea | Meet Reliable Korean Products, Suppliers, Manufacturers 22 / +16 38 of day 2021-04-07 1 784 / +1307 3 091 of day 2021-04-07 61.40
enuri.com  Show on alexa enuri.com  Redirect to enuri.com 에누리(가격비교) eNuri.com 96 / +30 126 of day 2021-04-07 9 571 / +5573 15 144 of day 2021-04-07 61.25
elle.co.kr  Show on alexa elle.co.kr  Redirect to elle.co.kr 242 / +46 288 of day 2021-04-07 47 049 / +24699 71 748 of day 2021-04-07 59.91
coolenjoy.net  Show on alexa coolenjoy.net  Redirect to coolenjoy.net ::시원한 시스템 = 쿨엔조이 41 / +27 68 of day 2021-04-07 4 019 / +2601 6 620 of day 2021-04-07 58.51
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją