AleStat.com

Change in ranking / Ranking

On in

show additional options hide additional options
Show chart Hide chart
Website Local position 2021-01-14 Global position 2021-01-14 AleStat Rank
10mag.com  Show on alexa 10mag.com  Redirect to 10mag.com Korea Awaits! | 10 Magazine Korea 207 / +170 377 of day 2021-01-13 33 552 / +316072 349 624 of day 2021-01-13 158.27
whois.co.kr  Show on alexa whois.co.kr  Redirect to whois.co.kr 82 / +176 258 of day 2021-01-13 8 219 / +41031 49 250 of day 2021-01-13 149.25
pgr21.com  Show on alexa pgr21.com  Redirect to pgr21.com Pgr21.com 77 / +124 201 of day 2021-01-13 7 767 / +19250 27 017 of day 2021-01-13 148.49
compuzone.co.kr  Show on alexa compuzone.co.kr  Redirect to compuzone.co.kr 119 / +103 222 of day 2021-01-13 12 667 / +26401 39 068 of day 2021-01-13 145.32
newswire.co.kr  Show on alexa newswire.co.kr  Redirect to newswire.co.kr 109 / +158 267 of day 2021-01-13 11 438 / +43949 55 387 of day 2021-01-13 142.13
edaily.co.kr  Show on alexa edaily.co.kr  Redirect to edaily.co.kr ▒이데일리-세상을 올바르게,세상을 따뜻하게▒ 51 / +114 165 of day 2021-01-13 4 628 / +15233 19 861 of day 2021-01-13 137.97
segye.com  Show on alexa segye.com  Redirect to segye.com 143 / +141 284 of day 2021-01-13 17 193 / +46251 63 444 of day 2021-01-13 131.16
juso.go.kr  Show on alexa juso.go.kr  Redirect to juso.go.kr :: θּҾȳý - , θּ :: 147 / +128 275 of day 2021-01-13 17 950 / +42510 60 460 of day 2021-01-13 126.82
mediatoday.co.kr  Show on alexa mediatoday.co.kr  Redirect to mediatoday.co.kr 미디어오늘 148 / +131 279 of day 2021-01-13 17 994 / +42514 60 508 of day 2021-01-13 126.73
kookje.co.kr  Show on alexa kookje.co.kr  Redirect to kookje.co.kr 부산의 큰 목소리, 국제신문 154 / +151 305 of day 2021-01-13 19 382 / +55217 74 599 of day 2021-01-13 126.16
hangame.com  Show on alexa hangame.com  Redirect to hangame.com 한게임 - 즐거운 쉼표, Go 한게임! 142 / +122 264 of day 2021-01-13 16 938 / +38388 55 326 of day 2021-01-13 124.26
ozmailer.com  Show on alexa ozmailer.com  Redirect to ozmailer.com 디자인 비용이 필요 없는 월 정액제 이메일 마케팅 139 / +100 239 of day 2021-01-13 16 893 / +23072 39 965 of day 2021-01-13 123.20
hottracks.co.kr  Show on alexa hottracks.co.kr  Redirect to hottracks.co.kr 169 / +133 302 of day 2021-01-13 23 149 / +51307 74 456 of day 2021-01-13 117.59
hyundaicard.com  Show on alexa hyundaicard.com  Redirect to hyundaicard.com 76 / +95 171 of day 2021-01-13 7 681 / +13103 20 784 of day 2021-01-13 116.04
pressian.com  Show on alexa pressian.com  Redirect to pressian.com 프레시안 books 131 / +78 209 of day 2021-01-13 15 136 / +16690 31 826 of day 2021-01-13 114.02
feelway.com  Show on alexa feelway.com  Redirect to feelway.com 필웨이 157 / +88 245 of day 2021-01-13 19 399 / +23819 43 218 of day 2021-01-13 112.98
phpschool.com  Show on alexa phpschool.com  Redirect to phpschool.com PHPSCHOOL-국내 1위 개발자 커뮤니티! 178 / +136 314 of day 2021-01-13 25 699 / +49141 74 840 of day 2021-01-13 111.69
inicis.com  Show on alexa inicis.com  Redirect to inicis.com PREMIUM PG 이니시스 50 / +81 131 of day 2021-01-13 4 609 / +9239 13 848 of day 2021-01-13 106.45
2cpu.co.kr  Show on alexa 2cpu.co.kr  Redirect to 2cpu.co.kr Everybody Happy 128 / +261 389 of day 2021-01-13 14 441 / +473973 488 414 of day 2021-01-13 105.78
nts.go.kr  Show on alexa nts.go.kr  Redirect to nts.go.kr 국세청 160 / +95 255 of day 2021-01-13 21 226 / +24320 45 546 of day 2021-01-13 104.98
fnnews.com  Show on alexa fnnews.com  Redirect to fnnews.com 파이낸셜뉴스 35 / +90 125 of day 2021-01-13 3 559 / +8380 11 939 of day 2021-01-13 103.12
hankooki.com  Show on alexa hankooki.com  Redirect to hankooki.com 한국아이닷컴! 206 / +141 347 of day 2021-01-13 33 531 / +108345 141 876 of day 2021-01-13 101.16
nocutnews.co.kr  Show on alexa nocutnews.co.kr  Redirect to nocutnews.co.kr 노컷뉴스 87 / +74 161 of day 2021-01-13 8 518 / +10830 19 348 of day 2021-01-13 100.37
doortodoor.co.kr  Show on alexa doortodoor.co.kr  Redirect to doortodoor.co.kr 159 / +69 228 of day 2021-01-13 21 225 / +18701 39 926 of day 2021-01-13 99.99
coolenjoy.net  Show on alexa coolenjoy.net  Redirect to coolenjoy.net ::시원한 시스템 = 쿨엔조이 111 / +78 189 of day 2021-01-13 11 581 / +11966 23 547 of day 2021-01-13 99.91
alba.co.kr  Show on alexa alba.co.kr  Redirect to alba.co.kr 알바천국 - 천만가지 알바 솔루션, 알바천국(alba.co.kr) 165 / +88 253 of day 2021-01-13 22 410 / +22037 44 447 of day 2021-01-13 99.56
interpark.com  Show on alexa interpark.com  Redirect to interpark.com 28 / +83 111 of day 2021-01-13 2 511 / +7567 10 078 of day 2021-01-13 98.89
ktown4u.com  Show on alexa ktown4u.com  Redirect to ktown4u.com 194 / +150 344 of day 2021-01-13 30 083 / +97103 127 186 of day 2021-01-13 93.94
podbbang.com  Show on alexa podbbang.com  Redirect to podbbang.com 팟빵_빵빵터지는 팟캐스트를 한자리에서! 187 / +81 268 of day 2021-01-13 26 766 / +28641 55 407 of day 2021-01-13 92.59
newsis.com  Show on alexa newsis.com  Redirect to newsis.com :: 공감언론 뉴시스통신사 :: 32 / +59 91 of day 2021-01-13 3 163 / +4942 8 105 of day 2021-01-13 90.78
i-boss.co.kr  Show on alexa i-boss.co.kr  Redirect to i-boss.co.kr 아이보스 : 인터넷마케팅, 온라인마케팅 커뮤니티 24 / +999976 1 000 000 of day 2021-01-13 1 947 / +998053 1 000 000 of day 2021-01-13 89.82
khanbank.com  Show on alexa khanbank.com  Redirect to khanbank.com ХААН БАНК 203 / +80 283 of day 2021-01-13 32 120 / +31060 63 180 of day 2021-01-13 88.49
betman.co.kr  Show on alexa betman.co.kr  Redirect to betman.co.kr 151 / +999849 1 000 000 of day 2021-01-13 18 546 / +981454 1 000 000 of day 2021-01-13 88.33
realclick.co.kr  Show on alexa realclick.co.kr  Redirect to realclick.co.kr 리얼클릭 :: 온라인 마케팅 인사이트 플랫폼의 중심 170 / +999830 1 000 000 of day 2021-01-13 23 150 / +976850 1 000 000 of day 2021-01-13 87.92
kukinews.com  Show on alexa kukinews.com  Redirect to kukinews.com 172 / +999828 1 000 000 of day 2021-01-13 23 590 / +976410 1 000 000 of day 2021-01-13 87.88
gamejob.co.kr  Show on alexa gamejob.co.kr  Redirect to gamejob.co.kr ::: 게임전문 리크루팅 No.1 - 게임잡 ::: 174 / +999826 1 000 000 of day 2021-01-13 23 604 / +976396 1 000 000 of day 2021-01-13 87.88
kpopmart.com  Show on alexa kpopmart.com  Redirect to kpopmart.com Kpop Mart 171 / +999829 1 000 000 of day 2021-01-13 23 569 / +976431 1 000 000 of day 2021-01-13 87.88
tvchosun.com  Show on alexa tvchosun.com  Redirect to tvchosun.com 182 / +999818 1 000 000 of day 2021-01-13 26 447 / +973553 1 000 000 of day 2021-01-13 87.62
lottecard.co.kr  Show on alexa lottecard.co.kr  Redirect to lottecard.co.kr 당신과 카드의 경제시너지 ECONOMIX - 롯데카드 185 / +999815 1 000 000 of day 2021-01-13 26 761 / +973239 1 000 000 of day 2021-01-13 87.59
kocca.kr  Show on alexa kocca.kr  Redirect to kocca.kr 한국콘텐츠진흥원 193 / +999807 1 000 000 of day 2021-01-13 28 510 / +971490 1 000 000 of day 2021-01-13 87.43
tfreeca22.com  Show on alexa tfreeca22.com  Redirect to tfreeca22.com 201 / +999799 1 000 000 of day 2021-01-13 31 200 / +968800 1 000 000 of day 2021-01-13 87.19
sportsseoul.com  Show on alexa sportsseoul.com  Redirect to sportsseoul.com 스포츠서울닷컴 - 특종과 이슈에 강하다 1등 매체 Sportsseoul 107 / +65 172 of day 2021-01-13 11 043 / +9859 20 902 of day 2021-01-13 87.10
gg.go.kr  Show on alexa gg.go.kr  Redirect to gg.go.kr 502 Bad Gateway 210 / +999790 1 000 000 of day 2021-01-13 34 312 / +965688 1 000 000 of day 2021-01-13 86.91
bodog88.com  Show on alexa bodog88.com  Redirect to bodog88.com 218 / +999782 1 000 000 of day 2021-01-13 36 500 / +963500 1 000 000 of day 2021-01-13 86.72
cultureland.co.kr  Show on alexa cultureland.co.kr  Redirect to cultureland.co.kr 222 / +999778 1 000 000 of day 2021-01-13 39 750 / +960250 1 000 000 of day 2021-01-13 86.42
appstory.co.kr  Show on alexa appstory.co.kr  Redirect to appstory.co.kr 앱스토리 - 월간 앱스토리, 앱토커머스, 안드로이드 및 IOS 정보, 애플 아이폰5, 삼성 갤럭시S3, 갤럭시노트2, 배가R3, 스마트폰 액세서리, 어플 및 앱 정보. 225 / +999775 1 000 000 of day 2021-01-13 40 373 / +959627 1 000 000 of day 2021-01-13 86.37
myrealtrip.com  Show on alexa myrealtrip.com  Redirect to myrealtrip.com 마이리얼트립(myRealTrip) | Home 231 / +999769 1 000 000 of day 2021-01-13 40 406 / +959594 1 000 000 of day 2021-01-13 86.36
moneta.co.kr  Show on alexa moneta.co.kr  Redirect to moneta.co.kr No.1 재테크포탈 MONETA 241 / +999759 1 000 000 of day 2021-01-13 42 489 / +957511 1 000 000 of day 2021-01-13 86.18
onbid.co.kr  Show on alexa onbid.co.kr  Redirect to onbid.co.kr 공매정보 포털 온비드에 오신것을 환영합니다. 249 / +999751 1 000 000 of day 2021-01-13 50 229 / +949771 1 000 000 of day 2021-01-13 85.48
netmarble.net  Show on alexa netmarble.net  Redirect to netmarble.net 넷마블 - 즐거운 게임세상 넷마블! 252 / +999748 1 000 000 of day 2021-01-13 51 911 / +948089 1 000 000 of day 2021-01-13 85.33
iptime.org  Show on alexa iptime.org  Redirect to iptime.org 257 / +999743 1 000 000 of day 2021-01-13 53 434 / +946566 1 000 000 of day 2021-01-13 85.19
mustit.co.kr  Show on alexa mustit.co.kr  Redirect to mustit.co.kr 502 Bad Gateway 262 / +999738 1 000 000 of day 2021-01-13 59 950 / +940050 1 000 000 of day 2021-01-13 84.60
gohackers.com  Show on alexa gohackers.com  Redirect to gohackers.com 267 / +999733 1 000 000 of day 2021-01-13 62 792 / +937208 1 000 000 of day 2021-01-13 84.35
modusign.co.kr  Show on alexa modusign.co.kr  Redirect to modusign.co.kr 274 / +999726 1 000 000 of day 2021-01-13 62 879 / +937121 1 000 000 of day 2021-01-13 84.34
bodnara.co.kr  Show on alexa bodnara.co.kr  Redirect to bodnara.co.kr 284 / +999716 1 000 000 of day 2021-01-13 76 228 / +923772 1 000 000 of day 2021-01-13 83.14
daejonilbo.com  Show on alexa daejonilbo.com  Redirect to daejonilbo.com 285 / +999715 1 000 000 of day 2021-01-13 76 329 / +923671 1 000 000 of day 2021-01-13 83.13
jungle.co.kr  Show on alexa jungle.co.kr  Redirect to jungle.co.kr Only One Design Portal, Design Jungle 293 / +999707 1 000 000 of day 2021-01-13 76 681 / +923319 1 000 000 of day 2021-01-13 83.10
kyeongin.com  Show on alexa kyeongin.com  Redirect to kyeongin.com ▒ 새로운 50 스마트 경인 ▒ 296 / +999704 1 000 000 of day 2021-01-13 76 753 / +923247 1 000 000 of day 2021-01-13 83.09
leagueoflegends.co.kr  Show on alexa leagueoflegends.co.kr  Redirect to leagueoflegends.co.kr 리그오브레전드 298 / +999702 1 000 000 of day 2021-01-13 76 768 / +923232 1 000 000 of day 2021-01-13 83.09
nanumlotto.co.kr  Show on alexa nanumlotto.co.kr  Redirect to nanumlotto.co.kr 나눔로또 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.. 302 / +999698 1 000 000 of day 2021-01-13 76 900 / +923100 1 000 000 of day 2021-01-13 83.08
namu.la  Show on alexa namu.la  Redirect to namu.la 301 / +999699 1 000 000 of day 2021-01-13 76 898 / +923102 1 000 000 of day 2021-01-13 83.08
onoffmix.com  Show on alexa onoffmix.com  Redirect to onoffmix.com 온오프믹스 :: 함께하는 즐거움! 306 / +999694 1 000 000 of day 2021-01-13 76 972 / +923028 1 000 000 of day 2021-01-13 83.07
nspna.com  Show on alexa nspna.com  Redirect to nspna.com 국내유일의 경제중심 종합뉴스통신사 - NSP통신 305 / +999695 1 000 000 of day 2021-01-13 76 950 / +923050 1 000 000 of day 2021-01-13 83.07
pooq.co.kr  Show on alexa pooq.co.kr  Redirect to pooq.co.kr 308 / +999692 1 000 000 of day 2021-01-13 77 029 / +922971 1 000 000 of day 2021-01-13 83.07
peoplenjob.com  Show on alexa peoplenjob.com  Redirect to peoplenjob.com 307 / +999693 1 000 000 of day 2021-01-13 76 999 / +923001 1 000 000 of day 2021-01-13 83.07
gobizkorea.com  Show on alexa gobizkorea.com  Redirect to gobizkorea.com Gobizkorea | Meet Reliable Korean Products, Suppliers, Manufacturers 23 / +29 52 of day 2021-01-13 1 902 / +2369 4 271 of day 2021-01-13 82.04
news.mn  Show on alexa news.mn  Redirect to news.mn www.news.mn | Мэдээллийн эх сурвалж 100 / +60 160 of day 2021-01-13 10 552 / +8716 19 268 of day 2021-01-13 81.06
dt.co.kr  Show on alexa dt.co.kr  Redirect to dt.co.kr 디지털시대 경제신문 디지털타임스 158 / +55 213 of day 2021-01-13 21 100 / +12351 33 451 of day 2021-01-13 80.70
tvreport.co.kr  Show on alexa tvreport.co.kr  Redirect to tvreport.co.kr TVREPORT:: 방송전문인터넷미디어 233 / +93 326 of day 2021-01-13 40 424 / +34685 75 109 of day 2021-01-13 78.37
q-net.or.kr  Show on alexa q-net.or.kr  Redirect to q-net.or.kr 232 / +83 315 of day 2021-01-13 40 412 / +34472 74 884 of day 2021-01-13 78.28
munhwa.com  Show on alexa munhwa.com  Redirect to munhwa.com 대한민국 오후를 여는 유일석간 문화일보 munhwa.com 229 / +82 311 of day 2021-01-13 40 403 / +34334 74 737 of day 2021-01-13 78.21
altools.co.kr  Show on alexa altools.co.kr  Redirect to altools.co.kr 196 / +65 261 of day 2021-01-13 31 183 / +24074 55 257 of day 2021-01-13 78.01
filejo.com  Show on alexa filejo.com  Redirect to filejo.com 208 / +65 273 of day 2021-01-13 34 310 / +26096 60 406 of day 2021-01-13 77.92
uplus.co.kr  Show on alexa uplus.co.kr  Redirect to uplus.co.kr LG U+ 홈페이지 37 / +51 88 of day 2021-01-13 3 797 / +4091 7 888 of day 2021-01-13 77.61
hibrain.net  Show on alexa hibrain.net  Redirect to hibrain.net 고급두뇌를 위한 네트워크 - 하이브레인넷(hibrain.net) 228 / +61 289 of day 2021-01-13 40 386 / +32489 72 875 of day 2021-01-13 77.00
korea.ac.kr  Show on alexa korea.ac.kr  Redirect to korea.ac.kr 고려대학교 177 / +64 241 of day 2021-01-13 25 694 / +14306 40 000 of day 2021-01-13 76.30
imaeil.com  Show on alexa imaeil.com  Redirect to imaeil.com 매일신문 - 대구, 경북과 함께 성장하는 매일신문 - 179 / +53 232 of day 2021-01-13 25 790 / +14148 39 938 of day 2021-01-13 75.62
yesform.com  Show on alexa yesform.com  Redirect to yesform.com 국내1위 문서/서식 예스폼 - 사업계획서, 계약서, 재직증명서, 추천서, 견적서, 제안서, 이력서, 자기소개서 등 문서, 서식, 양식 다운로드 152 / +52 204 of day 2021-01-13 18 845 / +10099 28 944 of day 2021-01-13 74.33
ddanzi.com  Show on alexa ddanzi.com  Redirect to ddanzi.com 57 / +58 115 of day 2021-01-13 5 032 / +5780 10 812 of day 2021-01-13 73.79
joseilbo.com  Show on alexa joseilbo.com  Redirect to joseilbo.com 181 / +52 233 of day 2021-01-13 26 440 / +13502 39 942 of day 2021-01-13 72.15
kakao.com  Show on alexa kakao.com  Redirect to kakao.com KakaoTalk - Mobile Messenger Over 50 Million People Have Chosen 4 / +8 12 of day 2021-01-13 216 / +777 993 of day 2021-01-13 70.97
tving.com  Show on alexa tving.com  Redirect to tving.com Hello Tving 54 / +50 104 of day 2021-01-13 4 761 / +4276 9 037 of day 2021-01-13 67.46
lotteimall.com  Show on alexa lotteimall.com  Redirect to lotteimall.com 104 / +47 151 of day 2021-01-13 10 840 / +6586 17 426 of day 2021-01-13 66.22
ytn.co.kr  Show on alexa ytn.co.kr  Redirect to ytn.co.kr body,div,dl,dt,dd,ul,li,h2,h3,form,fieldset,p,table,input {margin:0;padding:0;} body,div,dl,dt,dd,ul,li,h2,h3,form,fieldset,p,table,input {color:#000;font-family:dotum,ո 49 / +45 94 of day 2021-01-13 4 566 / +3604 8 170 of day 2021-01-13 65.55
melon.com  Show on alexa melon.com  Redirect to melon.com 145 / +47 192 of day 2021-01-13 17 620 / +7667 25 287 of day 2021-01-13 61.57
g2b.go.kr  Show on alexa g2b.go.kr  Redirect to g2b.go.kr 112 / +44 156 of day 2021-01-13 11 853 / +6218 18 071 of day 2021-01-13 60.88
korcham.net  Show on alexa korcham.net  Redirect to korcham.net 대한상공회의소 243 / +44 287 of day 2021-01-13 45 587 / +22903 68 490 of day 2021-01-13 59.24
kt.com  Show on alexa kt.com  Redirect to kt.com [kt] :: 사랑 받는 국민기업 - Global ICT Convergence Leader :: 166 / +42 208 of day 2021-01-13 22 981 / +8223 31 204 of day 2021-01-13 57.12
seoul.co.kr  Show on alexa seoul.co.kr  Redirect to seoul.co.kr ¼­¿ï½Å¹® - ¸ÀÀÖ´Â Á¤º¸! ½Å¼±ÇÑ ´º½º! 96 / +39 135 of day 2021-01-13 9 909 / +5081 14 990 of day 2021-01-13 56.17
instiz.net  Show on alexa instiz.net  Redirect to instiz.net 인스티즈 - 국내 최고의 연예오락 커뮤니티 66 / +46 112 of day 2021-01-13 6 014 / +4185 10 199 of day 2021-01-13 54.48
esmplus.com  Show on alexa esmplus.com  Redirect to esmplus.com 34 / +32 66 of day 2021-01-13 3 390 / +2109 5 499 of day 2021-01-13 54.02
ecplaza.net  Show on alexa ecplaza.net  Redirect to ecplaza.net Wholesale, B2B Marketplace ECPlaza - Find Manufacturers, Buyers & Suppliers 74 / +47 121 of day 2021-01-13 7 211 / +4154 11 365 of day 2021-01-13 52.09
29cm.co.kr  Show on alexa 29cm.co.kr  Redirect to 29cm.co.kr 29CM = 29CENTIMETER 48 / +28 76 of day 2021-01-13 4 558 / +2281 6 839 of day 2021-01-13 49.93
kbs.co.kr  Show on alexa kbs.co.kr  Redirect to kbs.co.kr 38 / +31 69 of day 2021-01-13 3 956 / +1877 5 833 of day 2021-01-13 46.33
yes24.com  Show on alexa yes24.com  Redirect to yes24.com YES24 - 대한민국 대표 인터넷서점 30 / +16 46 of day 2021-01-13 2 735 / +1193 3 928 of day 2021-01-13 45.60
zum.com  Show on alexa zum.com  Redirect to zum.com zum :: 더 편리한 인터넷, zum 25 / +10 35 of day 2021-01-13 2 013 / +887 2 900 of day 2021-01-13 43.45
11st.co.kr  Show on alexa 11st.co.kr  Redirect to 11st.co.kr 11번가 - 고객감동 No.1, 11번가 7 / +6 13 of day 2021-01-13 534 / +472 1 006 of day 2021-01-13 42.39
caak.mn  Show on alexa caak.mn  Redirect to caak.mn Caak.mn - Digital Freedom 125 / +30 155 of day 2021-01-13 13 668 / +4176 17 844 of day 2021-01-13 41.28
work.go.kr  Show on alexa work.go.kr  Redirect to work.go.kr 워크넷 - 믿을 수 있는 취업 포털 61 / +21 82 of day 2021-01-13 5 426 / +1821 7 247 of day 2021-01-13 37.79
insearchoftheworldsmostbeautifulwoman.com  Show on alexa insearchoftheworldsmostbeautifulwoman.com  Redirect to insearchoftheworldsmostbeautifulwoman.com Online Beauty Pageant - In Search Of The World's Most Beautiful Woman® 118 / +25 143 of day 2021-01-13 12 465 / +3549 16 014 of day 2021-01-13 37.74
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją