AleStat.com

Change in ranking / Ranking

On in

show additional options hide additional options
Show chart Hide chart
Website Local position 2018-10-11 Global position 2018-10-11 AleStat Rank
hi.co.kr  Show on alexa hi.co.kr  Redirect to hi.co.kr 502 Bad Gateway 334 / -279 55 of day 2018-10-10 37 398 / +247275 284 673 of day 2018-10-10 155.94
korail.com  Show on alexa korail.com  Redirect to korail.com Ȩ 湮 ȯϴ. [kr001] 357 / -279 78 of day 2018-10-10 41 393 / +243652 285 045 of day 2018-10-10 153.48
daybit.com  Show on alexa daybit.com  Redirect to daybit.com 400 / -370 30 of day 2018-10-10 50 773 / +233430 284 203 of day 2018-10-10 147.43
samsungcareers.com  Show on alexa samsungcareers.com  Redirect to samsungcareers.com 페이지 접속자 확인 페이지 178 / -163 15 of day 2018-10-10 17 082 / +185323 202 405 of day 2018-10-10 147.37
onlifezone.com  Show on alexa onlifezone.com  Redirect to onlifezone.com 448 / -341 107 of day 2018-10-10 60 640 / +224887 285 527 of day 2018-10-10 141.44
thecall.co.kr  Show on alexa thecall.co.kr  Redirect to thecall.co.kr 453 / -320 133 of day 2018-10-10 61 759 / +224339 286 098 of day 2018-10-10 140.84
ecounterp.com  Show on alexa ecounterp.com  Redirect to ecounterp.com Ecount ERP 99 / +157 256 of day 2018-10-10 10 135 / +19438 29 573 of day 2018-10-10 140.83
shinhan.com  Show on alexa shinhan.com  Redirect to shinhan.com 신한은행 홈페이지 [2p-xhpe2_1(64 Bit)] 111 / +164 275 of day 2018-10-10 11 120 / +20434 31 554 of day 2018-10-10 140.62
maillink.co.kr  Show on alexa maillink.co.kr  Redirect to maillink.co.kr 메일링크::대량메시징 플랫폼 361 / -332 29 of day 2018-10-10 42 110 / +191780 233 890 of day 2018-10-10 140.43
whois.co.kr  Show on alexa whois.co.kr  Redirect to whois.co.kr 469 / -319 150 of day 2018-10-10 64 669 / +221690 286 359 of day 2018-10-10 139.06
hanatour.com  Show on alexa hanatour.com  Redirect to hanatour.com 하나투어 :: 1등 여행사 (주)하나투어 147 / +169 316 of day 2018-10-10 13 784 / +24757 38 541 of day 2018-10-10 138.66
kocca.kr  Show on alexa kocca.kr  Redirect to kocca.kr 한국콘텐츠진흥원 470 / -468 2 of day 2018-10-10 64 717 / +211073 275 790 of day 2018-10-10 136.86
newsway.co.kr  Show on alexa newsway.co.kr  Redirect to newsway.co.kr 믿음을 주는 뉴스 뉴스웨이 487 / -387 100 of day 2018-10-10 68 646 / +216782 285 428 of day 2018-10-10 136.39
allatpay.com  Show on alexa allatpay.com  Redirect to allatpay.com 413 / -410 3 of day 2018-10-10 52 940 / +180584 233 524 of day 2018-10-10 132.36
gmarket.com  Show on alexa gmarket.com  Redirect to gmarket.com Gmarket.com 507 / -502 5 of day 2018-10-10 74 952 / +203235 278 187 of day 2018-10-10 130.81
babosarang.co.kr  Show on alexa babosarang.co.kr  Redirect to babosarang.co.kr 바보사랑 디자인소품 쇼핑몰            376 / -372 4 of day 2018-10-10 45 249 / +168547 213 796 of day 2018-10-10 130.19
hometax.go.kr  Show on alexa hometax.go.kr  Redirect to hometax.go.kr 국세청 홈택스 169 / +176 345 of day 2018-10-10 15 804 / +25883 41 687 of day 2018-10-10 130.04
cjone.com  Show on alexa cjone.com  Redirect to cjone.com Lifestyle Membership CJ ONE 386 / -378 8 of day 2018-10-10 47 489 / +166345 213 834 of day 2018-10-10 128.47
scourt.go.kr  Show on alexa scourt.go.kr  Redirect to scourt.go.kr 170 / +143 313 of day 2018-10-10 16 056 / +22387 38 443 of day 2018-10-10 125.79
cekc.mn  Show on alexa cekc.mn  Redirect to cekc.mn Секс.мн | Секс бол порно биш. Монгол эротик сэтгүүл 501 / -496 5 of day 2018-10-10 73 268 / +785614 858 882 of day 2018-10-10 123.29
yesform.com  Show on alexa yesform.com  Redirect to yesform.com 국내1위 문서/서식 예스폼 - 사업계획서, 계약서, 재직증명서, 추천서, 견적서, 제안서, 이력서, 자기소개서 등 문서, 서식, 양식 다운로드 504 / -500 4 of day 2018-10-10 73 672 / +174217 247 889 of day 2018-10-10 122.69
oeker.net  Show on alexa oeker.net  Redirect to oeker.net 외방커뮤니티 300 / +414 714 of day 2018-10-10 32 412 / +143165 175 577 of day 2018-10-10 122.57
chevrolet.co.kr  Show on alexa chevrolet.co.kr  Redirect to chevrolet.co.kr 쉐보레(Chevrolet) 공식 웹사이트 | GM Korea 458 / -451 7 of day 2018-10-10 63 298 / +163705 227 003 of day 2018-10-10 122.12
edaily.co.kr  Show on alexa edaily.co.kr  Redirect to edaily.co.kr ▒이데일리-세상을 올바르게,세상을 따뜻하게▒ 74 / +127 201 of day 2018-10-10 7 324 / +13841 21 165 of day 2018-10-10 121.61
webhard.co.kr  Show on alexa webhard.co.kr  Redirect to webhard.co.kr 웹하드™ - 중요한 자료를 더욱 빠르게 더욱 안전하게 179 / +143 322 of day 2018-10-10 17 159 / +21943 39 102 of day 2018-10-10 120.64
kmug.co.kr  Show on alexa kmug.co.kr  Redirect to kmug.co.kr KMUG | 대한민국 매킨토시 포털 No.1' 케이머그 436 / -419 17 of day 2018-10-10 57 860 / +156111 213 971 of day 2018-10-10 120.53
rigvedawiki.net  Show on alexa rigvedawiki.net  Redirect to rigvedawiki.net 475 / -467 8 of day 2018-10-10 65 784 / +161226 227 010 of day 2018-10-10 120.27
akmall.com  Show on alexa akmall.com  Redirect to akmall.com 189 / +168 357 of day 2018-10-10 18 333 / +24614 42 947 of day 2018-10-10 117.98
shinsegae.com  Show on alexa shinsegae.com  Redirect to shinsegae.com 신세계백화점 228 / +245 473 of day 2018-10-10 23 348 / +50171 73 519 of day 2018-10-10 117.31
waygook.org  Show on alexa waygook.org  Redirect to waygook.org Waygook.org 221 / +275 496 of day 2018-10-10 22 292 / +57946 80 238 of day 2018-10-10 116.25
sookmyung.ac.kr  Show on alexa sookmyung.ac.kr  Redirect to sookmyung.ac.kr - Sookmyung Women's University 405 / +341 746 of day 2018-10-10 51 194 / +140595 191 789 of day 2018-10-10 115.13
bizmeka.com  Show on alexa bizmeka.com  Redirect to bizmeka.com 233 / +217 450 of day 2018-10-10 23 909 / +43818 67 727 of day 2018-10-10 114.99
cyworld.com  Show on alexa cyworld.com  Redirect to cyworld.com 네이트 235 / +247 482 of day 2018-10-10 23 948 / +53181 77 129 of day 2018-10-10 114.86
nonghyup.com  Show on alexa nonghyup.com  Redirect to nonghyup.com 89 / +121 210 of day 2018-10-10 8 979 / +13415 22 394 of day 2018-10-10 114.85
inews24.com  Show on alexa inews24.com  Redirect to inews24.com IT는 아이뉴스24, 연예스포츠는 조이뉴스24 232 / +213 445 of day 2018-10-10 23 729 / +42650 66 379 of day 2018-10-10 114.77
kookje.co.kr  Show on alexa kookje.co.kr  Redirect to kookje.co.kr 부산의 큰 목소리, 국제신문 152 / +112 264 of day 2018-10-10 14 570 / +15940 30 510 of day 2018-10-10 112.75
fss.or.kr  Show on alexa fss.or.kr  Redirect to fss.or.kr 210 / +190 400 of day 2018-10-10 20 314 / +33287 53 601 of day 2018-10-10 110.58
nts.go.kr  Show on alexa nts.go.kr  Redirect to nts.go.kr 국세청 538 / -500 38 of day 2018-10-10 83 317 / +150663 233 980 of day 2018-10-10 110.29
gist.ac.kr  Show on alexa gist.ac.kr  Redirect to gist.ac.kr 553 / -501 52 of day 2018-10-10 84 746 / +151473 236 219 of day 2018-10-10 110.21
mediatoday.co.kr  Show on alexa mediatoday.co.kr  Redirect to mediatoday.co.kr 미디어오늘 201 / +194 395 of day 2018-10-10 19 429 / +32047 51 476 of day 2018-10-10 109.83
airport.kr  Show on alexa airport.kr  Redirect to airport.kr 인천국제공항 481 / -458 23 of day 2018-10-10 67 145 / +139589 206 734 of day 2018-10-10 109.79
skbroadband.com  Show on alexa skbroadband.com  Redirect to skbroadband.com SK - " Ȱ B" 387 / +332 719 of day 2018-10-10 47 490 / +128113 175 603 of day 2018-10-10 109.68
dt.co.kr  Show on alexa dt.co.kr  Redirect to dt.co.kr 디지털시대 경제신문 디지털타임스 195 / +116 311 of day 2018-10-10 18 855 / +19345 38 200 of day 2018-10-10 109.56
iptime.org  Show on alexa iptime.org  Redirect to iptime.org 252 / +194 446 of day 2018-10-10 25 952 / +40651 66 603 of day 2018-10-10 108.94
tworld.co.kr  Show on alexa tworld.co.kr  Redirect to tworld.co.kr 생각대로 이루어지는 세상 T world 139 / +107 246 of day 2018-10-10 13 172 / +14176 27 348 of day 2018-10-10 108.49
tvnamu13.me  Show on alexa tvnamu13.me  Redirect to tvnamu13.me 76 / +109 185 of day 2018-10-10 7 611 / +11618 19 229 of day 2018-10-10 108.23
emart.com  Show on alexa emart.com  Redirect to emart.com 527 / -516 11 of day 2018-10-10 79 091 / +134789 213 880 of day 2018-10-10 104.09
bikesell.co.kr  Show on alexa bikesell.co.kr  Redirect to bikesell.co.kr BIKESELL - 자전거 중고시장 577 / -569 8 of day 2018-10-10 93 206 / +140365 233 571 of day 2018-10-10 102.87
samsungcard.com  Show on alexa samsungcard.com  Redirect to samsungcard.com 216 / +152 368 of day 2018-10-10 21 768 / +23949 45 717 of day 2018-10-10 102.63
osen.co.kr  Show on alexa osen.co.kr  Redirect to osen.co.kr OSEN 202 / +104 306 of day 2018-10-10 19 526 / +17367 36 893 of day 2018-10-10 102.52
nocutnews.co.kr  Show on alexa nocutnews.co.kr  Redirect to nocutnews.co.kr 노컷뉴스 79 / +94 173 of day 2018-10-10 7 728 / +10558 18 286 of day 2018-10-10 102.44
newstown.co.kr  Show on alexa newstown.co.kr  Redirect to newstown.co.kr 뉴스타운은 대한민국 인터넷신문의 역사입니다. 259 / +168 427 of day 2018-10-10 26 594 / +34840 61 434 of day 2018-10-10 102.26
siren24.com  Show on alexa siren24.com  Redirect to siren24.com SIREN24 65 / +95 160 of day 2018-10-10 6 685 / +9775 16 460 of day 2018-10-10 102.16
lge.co.kr  Show on alexa lge.co.kr  Redirect to lge.co.kr 231 / +175 406 of day 2018-10-10 23 629 / +31366 54 995 of day 2018-10-10 102.04
safekorea.go.kr  Show on alexa safekorea.go.kr  Redirect to safekorea.go.kr 국가재난정보센터 590 / -547 43 of day 2018-10-10 96 598 / +137459 234 057 of day 2018-10-10 100.60
joongboo.com  Show on alexa joongboo.com  Redirect to joongboo.com 중부일보 | 미래를 여는 신문 442 / +263 705 of day 2018-10-10 59 012 / +116527 175 539 of day 2018-10-10 99.78
gabia.com  Show on alexa gabia.com  Redirect to gabia.com 든든한 웹파트너 가비아 : 서버/IDC, 메일/웹하드, 쇼핑몰창업, 도메인, 호스팅, 모바일, 디자인샵, 홈페이지제작 293 / +166 459 of day 2018-10-10 30 406 / +40143 70 549 of day 2018-10-10 99.75
sktelecom.com  Show on alexa sktelecom.com  Redirect to sktelecom.com www.sktelecom.com 358 / +288 646 of day 2018-10-10 41 662 / +107859 149 521 of day 2018-10-10 98.81
gettyimageskorea.com  Show on alexa gettyimageskorea.com  Redirect to gettyimageskorea.com 277 / +158 435 of day 2018-10-10 29 043 / +35079 64 122 of day 2018-10-10 98.30
hanjin.co.kr  Show on alexa hanjin.co.kr  Redirect to hanjin.co.kr 296 / +331 627 of day 2018-10-10 31 316 / +103030 134 346 of day 2018-10-10 97.98
kmong.com  Show on alexa kmong.com  Redirect to kmong.com 149 / +95 244 of day 2018-10-10 14 248 / +12644 26 892 of day 2018-10-10 97.82
e-himart.co.kr  Show on alexa e-himart.co.kr  Redirect to e-himart.co.kr New Document 219 / +114 333 of day 2018-10-10 21 888 / +18207 40 095 of day 2018-10-10 96.79
thisisgame.com  Show on alexa thisisgame.com  Redirect to thisisgame.com 이것이 게임이다. 디스이즈게임 138 / +90 228 of day 2018-10-10 13 140 / +11988 25 128 of day 2018-10-10 96.62
yu.ac.kr  Show on alexa yu.ac.kr  Redirect to yu.ac.kr 263 / +151 414 of day 2018-10-10 26 797 / +30588 57 385 of day 2018-10-10 95.90
ibk.co.kr  Show on alexa ibk.co.kr  Redirect to ibk.co.kr 181 / +92 273 of day 2018-10-10 17 403 / +13700 31 103 of day 2018-10-10 95.41
juso.go.kr  Show on alexa juso.go.kr  Redirect to juso.go.kr :: θּҾȳý - , θּ :: 222 / +108 330 of day 2018-10-10 22 298 / +17758 40 056 of day 2018-10-10 94.53
bloter.net  Show on alexa bloter.net  Redirect to bloter.net Bloter.net | 블로터닷넷 151 / +92 243 of day 2018-10-10 14 558 / +12164 26 722 of day 2018-10-10 94.49
bok.or.kr  Show on alexa bok.or.kr  Redirect to bok.or.kr 한국은행 홈페이지 입니다. 280 / +144 424 of day 2018-10-10 29 269 / +31922 61 191 of day 2018-10-10 94.08
ahnlab.com  Show on alexa ahnlab.com  Redirect to ahnlab.com AhnLab 230 / +161 391 of day 2018-10-10 23 464 / +26986 50 450 of day 2018-10-10 93.85
issuein.org  Show on alexa issuein.org  Redirect to issuein.org 213 / +92 305 of day 2018-10-10 20 976 / +15836 36 812 of day 2018-10-10 93.71
sonin.mn  Show on alexa sonin.mn  Redirect to sonin.mn Sonin.MN | Монголын Анхны Мэдээллийн Сайт 517 / +224 741 of day 2018-10-10 76 416 / +112764 189 180 of day 2018-10-10 93.02
sisapress.com  Show on alexa sisapress.com  Redirect to sisapress.com 시사저널 - 정통 시사 주간 저널리즘의 살아있는 역사 411 / +253 664 of day 2018-10-10 52 537 / +102113 154 650 of day 2018-10-10 92.34
law.go.kr  Show on alexa law.go.kr  Redirect to law.go.kr 국가법령정보센터 84 / +82 166 of day 2018-10-10 8 353 / +9001 17 354 of day 2018-10-10 90.77
tradekorea.com  Show on alexa tradekorea.com  Redirect to tradekorea.com tradeKorea, B2B Marketplace for Manufacturers, Suppliers, Importers, Exporters 456 / +217 673 of day 2018-10-10 62 533 / +103249 165 782 of day 2018-10-10 90.72
imagetoday.co.kr  Show on alexa imagetoday.co.kr  Redirect to imagetoday.co.kr 234 / +114 348 of day 2018-10-10 23 913 / +18001 41 914 of day 2018-10-10 89.69
ichannela.com  Show on alexa ichannela.com  Redirect to ichannela.com 채널A : 꿈을 담는 캔버스 www.ichannela.com 509 / +220 729 of day 2018-10-10 75 655 / +104053 179 708 of day 2018-10-10 88.10
postech.ac.kr  Show on alexa postech.ac.kr  Redirect to postech.ac.kr POSTECH-Pohang University of Science and Technology 316 / +128 444 of day 2018-10-10 34 308 / +31848 66 156 of day 2018-10-10 86.05
enewstoday.co.kr  Show on alexa enewstoday.co.kr  Redirect to enewstoday.co.kr 오늘을 읽고 내일을 준비하는 오늘경제 enewstoday 513 / +189 702 of day 2018-10-10 76 135 / +99371 175 506 of day 2018-10-10 85.09
lotteimall.com  Show on alexa lotteimall.com  Redirect to lotteimall.com 117 / +82 199 of day 2018-10-10 11 455 / +9672 21 127 of day 2018-10-10 85.05
tfreeca3.com  Show on alexa tfreeca3.com  Redirect to tfreeca3.com 332 / +132 464 of day 2018-10-10 37 130 / +35772 72 902 of day 2018-10-10 84.73
mt.co.kr  Show on alexa mt.co.kr  Redirect to mt.co.kr 돈이 보이는 리얼타임 뉴스 '머니투데이' 58 / +63 121 of day 2018-10-10 5 686 / +6969 12 655 of day 2018-10-10 83.71
fnnews.com  Show on alexa fnnews.com  Redirect to fnnews.com 파이낸셜뉴스 157 / +70 227 of day 2018-10-10 14 750 / +10278 25 028 of day 2018-10-10 83.03
ei.go.kr  Show on alexa ei.go.kr  Redirect to ei.go.kr 324 / +199 523 of day 2018-10-10 35 112 / +55961 91 073 of day 2018-10-10 82.32
kldp.org  Show on alexa kldp.org  Redirect to kldp.org 323 / +205 528 of day 2018-10-10 35 058 / +56719 91 777 of day 2018-10-10 81.46
eastarjet.com  Show on alexa eastarjet.com  Redirect to eastarjet.com 246 / +89 335 of day 2018-10-10 25 034 / +15570 40 604 of day 2018-10-10 81.32
kcar.com  Show on alexa kcar.com  Redirect to kcar.com 359 / +253 612 of day 2018-10-10 41 896 / +83263 125 159 of day 2018-10-10 80.94
costco.co.kr  Show on alexa costco.co.kr  Redirect to costco.co.kr Costco Korea - Join the Millions who are already saving! 289 / +114 403 of day 2018-10-10 29 833 / +24644 54 477 of day 2018-10-10 80.80
makeshop.co.kr  Show on alexa makeshop.co.kr  Redirect to makeshop.co.kr 메이크샵_고객의 성공만을 생각합니다! MakeMoney! MakeShop! 326 / +111 437 of day 2018-10-10 35 439 / +28908 64 347 of day 2018-10-10 80.69
minwon.go.kr  Show on alexa minwon.go.kr  Redirect to minwon.go.kr 정부민원포털 민원24입니다. 255 / +100 355 of day 2018-10-10 26 358 / +16182 42 540 of day 2018-10-10 78.77
findjob.co.kr  Show on alexa findjob.co.kr  Redirect to findjob.co.kr 파인드잡 - 바른정보 빠른취업 0 550 / +144 694 of day 2018-10-10 84 430 / +90962 175 392 of day 2018-10-10 77.92
koreabaseball.com  Show on alexa koreabaseball.com  Redirect to koreabaseball.com 325 / +253 578 of day 2018-10-10 35 244 / +76458 111 702 of day 2018-10-10 76.69
ilikeclick.com  Show on alexa ilikeclick.com  Redirect to ilikeclick.com 362 / +232 594 of day 2018-10-10 42 163 / +76234 118 397 of day 2018-10-10 75.30
etnews.com  Show on alexa etnews.com  Redirect to etnews.com 대한민국 IT포털의 중심! 이티뉴스 121 / +69 190 of day 2018-10-10 11 720 / +8346 20 066 of day 2018-10-10 75.01
hottracks.co.kr  Show on alexa hottracks.co.kr  Redirect to hottracks.co.kr 363 / +132 495 of day 2018-10-10 42 834 / +36830 79 664 of day 2018-10-10 74.93
moneta.co.kr  Show on alexa moneta.co.kr  Redirect to moneta.co.kr No.1 재테크포탈 MONETA 258 / +80 338 of day 2018-10-10 26 590 / +14497 41 087 of day 2018-10-10 74.43
citibank.co.kr  Show on alexa citibank.co.kr  Redirect to citibank.co.kr 336 / +199 535 of day 2018-10-10 37 647 / +56641 94 288 of day 2018-10-10 74.32
ftc.go.kr  Show on alexa ftc.go.kr  Redirect to ftc.go.kr 공정거래위원회 563 / +128 691 of day 2018-10-10 88 120 / +86263 174 383 of day 2018-10-10 74.09
sharebox.co.kr  Show on alexa sharebox.co.kr  Redirect to sharebox.co.kr 502 Bad Gateway 338 / +199 537 of day 2018-10-10 37 744 / +56697 94 441 of day 2018-10-10 73.97
clipartkorea.co.kr  Show on alexa clipartkorea.co.kr  Redirect to clipartkorea.co.kr 176 / +60 236 of day 2018-10-10 16 635 / +9296 25 931 of day 2018-10-10 73.56
samsungfire.com  Show on alexa samsungfire.com  Redirect to samsungfire.com Zȭ 349 / +185 534 of day 2018-10-10 39 309 / +54352 93 661 of day 2018-10-10 73.00
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją