AleStat.com

Change in ranking / Ranking

On in

show additional options hide additional options
Show chart Hide chart
Website Local position 2017-12-15 Global position 2017-12-15 AleStat Rank
hanjin.co.kr  Show on alexa hanjin.co.kr  Redirect to hanjin.co.kr 384 / +10 394 of day 2017-12-14 55 122 / +2828 57 950 of day 2017-12-14 8.79
inven.co.kr  Show on alexa inven.co.kr  Redirect to inven.co.kr 뉴스와 정보가 인벤 한가득! 게임웹진 인벤 25 / +1 26 of day 2017-12-14 2 217 / +155 2 372 of day 2017-12-14 8.45
kdisk.co.kr  Show on alexa kdisk.co.kr  Redirect to kdisk.co.kr 515 / +20 535 of day 2017-12-14 85 722 / +5812 91 534 of day 2017-12-14 8.42
thisisgame.com  Show on alexa thisisgame.com  Redirect to thisisgame.com 이것이 게임이다. 디스이즈게임 179 / +4 183 of day 2017-12-14 20 551 / +913 21 464 of day 2017-12-14 7.97
netmarble.net  Show on alexa netmarble.net  Redirect to netmarble.net 넷마블 - 즐거운 게임세상 넷마블! 402 / +11 413 of day 2017-12-14 58 640 / +2407 61 047 of day 2017-12-14 7.11
medee.mn  Show on alexa medee.mn  Redirect to medee.mn Мэдээ.МН 439 / +12 451 of day 2017-12-14 66 558 / +2704 69 262 of day 2017-12-14 6.89
anewsa.com  Show on alexa anewsa.com  Redirect to anewsa.com 아시아뉴스통신 - 새롭게 함께하는 중심 언론!!! 475 / +13 488 of day 2017-12-14 75 523 / +3033 78 556 of day 2017-12-14 6.34
samsungcard.co.kr  Show on alexa samsungcard.co.kr  Redirect to samsungcard.co.kr 409 / +8 417 of day 2017-12-14 59 761 / +2063 61 824 of day 2017-12-14 6.02
gabia.com  Show on alexa gabia.com  Redirect to gabia.com 든든한 웹파트너 가비아 : 서버/IDC, 메일/웹하드, 쇼핑몰창업, 도메인, 호스팅, 모바일, 디자인샵, 홈페이지제작 382 / +5 387 of day 2017-12-14 54 708 / +1896 56 604 of day 2017-12-14 6.02
cine21.com  Show on alexa cine21.com  Redirect to cine21.com 씨네21 321 / +10 331 of day 2017-12-14 41 746 / +1199 42 945 of day 2017-12-14 5.75
zaluu.com  Show on alexa zaluu.com  Redirect to zaluu.com 281 / +3 284 of day 2017-12-14 34 908 / +916 35 824 of day 2017-12-14 5.59
sou300.com  Show on alexa sou300.com  Redirect to sou300.com 499 / +13 512 of day 2017-12-14 82 602 / +3194 85 796 of day 2017-12-14 5.53
burgerking.co.kr  Show on alexa burgerking.co.kr  Redirect to burgerking.co.kr 버거킹. 470 / +9 479 of day 2017-12-14 74 503 / +2400 76 903 of day 2017-12-14 5.21
waygook.org  Show on alexa waygook.org  Redirect to waygook.org Waygook.org 238 / +5 243 of day 2017-12-14 28 590 / +712 29 302 of day 2017-12-14 5.19
doortodoor.co.kr  Show on alexa doortodoor.co.kr  Redirect to doortodoor.co.kr 162 / +2 164 of day 2017-12-14 17 886 / +538 18 424 of day 2017-12-14 5.19
maxmovie.com  Show on alexa maxmovie.com  Redirect to maxmovie.com 맥스무비 - 국내 최대 영화포털사이트 168 / +6 174 of day 2017-12-14 18 908 / +562 19 470 of day 2017-12-14 5.18
appstory.co.kr  Show on alexa appstory.co.kr  Redirect to appstory.co.kr 앱스토리 - 월간 앱스토리, 앱토커머스, 안드로이드 및 IOS 정보, 애플 아이폰5, 삼성 갤럭시S3, 갤럭시노트2, 배가R3, 스마트폰 액세서리, 어플 및 앱 정보. 353 / +8 361 of day 2017-12-14 50 246 / +1416 51 662 of day 2017-12-14 4.84
postech.ac.kr  Show on alexa postech.ac.kr  Redirect to postech.ac.kr POSTECH-Pohang University of Science and Technology 307 / +5 312 of day 2017-12-14 39 344 / +914 40 258 of day 2017-12-14 4.83
scourt.go.kr  Show on alexa scourt.go.kr  Redirect to scourt.go.kr 241 / +4 245 of day 2017-12-14 28 867 / +654 29 521 of day 2017-12-14 4.74
kosaf.go.kr  Show on alexa kosaf.go.kr  Redirect to kosaf.go.kr 146 / +7 153 of day 2017-12-14 15 770 / +438 16 208 of day 2017-12-14 4.62
xpressengine.com  Show on alexa xpressengine.com  Redirect to xpressengine.com XpressEngine Official Site 560 / +15 575 of day 2017-12-14 96 072 / +4230 100 302 of day 2017-12-14 4.35
megabox.co.kr  Show on alexa megabox.co.kr  Redirect to megabox.co.kr 269 / +3 272 of day 2017-12-14 32 451 / +640 33 091 of day 2017-12-14 4.22
sportsseoul.com  Show on alexa sportsseoul.com  Redirect to sportsseoul.com 스포츠서울닷컴 - 특종과 이슈에 강하다 1등 매체 Sportsseoul 240 / +4 244 of day 2017-12-14 28 741 / +575 29 316 of day 2017-12-14 4.19
ellotte.com  Show on alexa ellotte.com  Redirect to ellotte.com 롯데백화점 프리미엄 온라인 쇼핑 335 / +4 339 of day 2017-12-14 45 154 / +995 46 149 of day 2017-12-14 4.18
munhwa.com  Show on alexa munhwa.com  Redirect to munhwa.com 대한민국 오후를 여는 유일석간 문화일보 munhwa.com 260 / +5 265 of day 2017-12-14 31 143 / +587 31 730 of day 2017-12-14 4.02
mydaily.co.kr  Show on alexa mydaily.co.kr  Redirect to mydaily.co.kr NO.1 뉴미디어 마이데일리 232 / +5 237 of day 2017-12-14 27 923 / +534 28 457 of day 2017-12-14 3.98
i-boss.co.kr  Show on alexa i-boss.co.kr  Redirect to i-boss.co.kr 아이보스 : 인터넷마케팅, 온라인마케팅 커뮤니티 351 / +1 352 of day 2017-12-14 49 172 / +1136 50 308 of day 2017-12-14 3.96
about.co.kr  Show on alexa about.co.kr  Redirect to about.co.kr 어바웃 - 쇼핑검색은 어바웃! 511 / +4 515 of day 2017-12-14 84 534 / +2344 86 878 of day 2017-12-14 3.93
ohmyzip.com  Show on alexa ohmyzip.com  Redirect to ohmyzip.com 오마이집 : 신개념 배송대행, 저렴한 운송비 267 / +1 268 of day 2017-12-14 32 049 / +585 32 634 of day 2017-12-14 3.91
emforce.co.kr  Show on alexa emforce.co.kr  Redirect to emforce.co.kr 388 / +2 390 of day 2017-12-14 55 952 / +1242 57 194 of day 2017-12-14 3.91
gamemeca.com  Show on alexa gamemeca.com  Redirect to gamemeca.com 게임정보포탈 넘버원! 게임메카 310 / +3 313 of day 2017-12-14 39 547 / +733 40 280 of day 2017-12-14 3.87
topik.go.kr  Show on alexa topik.go.kr  Redirect to topik.go.kr 258 / +1 259 of day 2017-12-14 30 581 / +556 31 137 of day 2017-12-14 3.87
mcdelivery.co.kr  Show on alexa mcdelivery.co.kr  Redirect to mcdelivery.co.kr 맥딜리버리 296 / +5 301 of day 2017-12-14 37 437 / +674 38 111 of day 2017-12-14 3.83
visitseoul.net  Show on alexa visitseoul.net  Redirect to visitseoul.net Visit Seoul - The Official Tour Guide to Everything Seoul 265 / +1 266 of day 2017-12-14 31 805 / +565 32 370 of day 2017-12-14 3.80
wowtv.co.kr  Show on alexa wowtv.co.kr  Redirect to wowtv.co.kr ::: 대한민국 대표 경제방송 | 한국경제TV ::: 174 / +4 178 of day 2017-12-14 19 398 / +417 19 815 of day 2017-12-14 3.78
opentutorials.org  Show on alexa opentutorials.org  Redirect to opentutorials.org Opentutorials 250 / +6 256 of day 2017-12-14 30 024 / +518 30 542 of day 2017-12-14 3.66
nicegame.tv  Show on alexa nicegame.tv  Redirect to nicegame.tv 378 / +5 383 of day 2017-12-14 54 157 / +1095 55 252 of day 2017-12-14 3.55
hottracks.co.kr  Show on alexa hottracks.co.kr  Redirect to hottracks.co.kr 394 / +6 400 of day 2017-12-14 57 350 / +1134 58 484 of day 2017-12-14 3.49
bccard.com  Show on alexa bccard.com  Redirect to bccard.com Beyond Card BCcard 401 / +3 404 of day 2017-12-14 58 639 / +1143 59 782 of day 2017-12-14 3.45
linefriends.com  Show on alexa linefriends.com  Redirect to linefriends.com 493 / +4 497 of day 2017-12-14 79 554 / +1744 81 298 of day 2017-12-14 3.41
mcdonalds.co.kr  Show on alexa mcdonalds.co.kr  Redirect to mcdonalds.co.kr 맥도날드에 오신 것을 환영합니다. 483 / +4 487 of day 2017-12-14 76 852 / +1564 78 416 of day 2017-12-14 3.28
hotelscombined.co.kr  Show on alexa hotelscombined.co.kr  Redirect to hotelscombined.co.kr 호텔 가격비교 - 최저가 호텔상품 보장 361 / +5 366 of day 2017-12-14 51 273 / +966 52 239 of day 2017-12-14 3.27
tvreport.co.kr  Show on alexa tvreport.co.kr  Redirect to tvreport.co.kr TVREPORT:: 방송전문인터넷미디어 333 / +3 336 of day 2017-12-14 44 229 / +735 44 964 of day 2017-12-14 3.25
mobilians.co.kr  Show on alexa mobilians.co.kr  Redirect to mobilians.co.kr 332 / +1 333 of day 2017-12-14 43 757 / +688 44 445 of day 2017-12-14 3.11
gmarket.com  Show on alexa gmarket.com  Redirect to gmarket.com Gmarket.com 506 / +4 510 of day 2017-12-14 83 465 / +1761 85 226 of day 2017-12-14 3.10
hanssem.com  Show on alexa hanssem.com  Redirect to hanssem.com 324 / +5 329 of day 2017-12-14 42 093 / +631 42 724 of day 2017-12-14 3.05
syshl.com  Show on alexa syshl.com  Redirect to syshl.com 三亚婚纱摄影★_海南婚纱摄影_三亚婚纱工作室【三亚施华洛婚纱摄影】 393 / +6 399 of day 2017-12-14 57 335 / +979 58 314 of day 2017-12-14 3.02
named.com  Show on alexa named.com  Redirect to named.com 445 / +5 450 of day 2017-12-14 67 713 / +1134 68 847 of day 2017-12-14 2.91
costco.co.kr  Show on alexa costco.co.kr  Redirect to costco.co.kr Costco Korea - Join the Millions who are already saving! 266 / +1 267 of day 2017-12-14 32 048 / +432 32 480 of day 2017-12-14 2.90
airport.kr  Show on alexa airport.kr  Redirect to airport.kr 인천국제공항 425 / +4 429 of day 2017-12-14 63 302 / +1031 64 333 of day 2017-12-14 2.88
ohecampus.com  Show on alexa ohecampus.com  Redirect to ohecampus.com LOE 532 / +14 546 of day 2017-12-14 91 614 / +2133 93 747 of day 2017-12-14 2.86
plaync.com  Show on alexa plaync.com  Redirect to plaync.com 즐거운 게임 포털! plaync 105 / +4 109 of day 2017-12-14 11 362 / +229 11 591 of day 2017-12-14 2.85
cjhello.com  Show on alexa cjhello.com  Redirect to cjhello.com hello mobile 431 / +2 433 of day 2017-12-14 64 140 / +1017 65 157 of day 2017-12-14 2.80
mtn.co.kr  Show on alexa mtn.co.kr  Redirect to mtn.co.kr 512 / +2 514 of day 2017-12-14 84 819 / +1643 86 462 of day 2017-12-14 2.79
kisa.or.kr  Show on alexa kisa.or.kr  Redirect to kisa.or.kr 한국인터넷진흥원 462 / +3 465 of day 2017-12-14 72 942 / +1197 74 139 of day 2017-12-14 2.76
bugs.co.kr  Show on alexa bugs.co.kr  Redirect to bugs.co.kr 153 / +1 154 of day 2017-12-14 16 237 / +260 16 497 of day 2017-12-14 2.71
maillink.co.kr  Show on alexa maillink.co.kr  Redirect to maillink.co.kr 메일링크::대량메시징 플랫폼 507 / +2 509 of day 2017-12-14 83 678 / +1523 85 201 of day 2017-12-14 2.68
citibank.co.kr  Show on alexa citibank.co.kr  Redirect to citibank.co.kr 306 / +4 310 of day 2017-12-14 39 274 / +491 39 765 of day 2017-12-14 2.64
shinsegae.com  Show on alexa shinsegae.com  Redirect to shinsegae.com 신세계백화점 521 / +8 529 of day 2017-12-14 89 143 / +1753 90 896 of day 2017-12-14 2.59
icnkr.com  Show on alexa icnkr.com  Redirect to icnkr.com 奋斗在韩国-韩国华人论坛 在韩华人留学生网站-韩国最大的门户网站 300 / +4 304 of day 2017-12-14 38 199 / +454 38 653 of day 2017-12-14 2.53
inha.ac.kr  Show on alexa inha.ac.kr  Redirect to inha.ac.kr 인하대학교-INHA UNIVERSITY 176 / +1 177 of day 2017-12-14 19 522 / +273 19 795 of day 2017-12-14 2.48
playnetwork.co.kr  Show on alexa playnetwork.co.kr  Redirect to playnetwork.co.kr 547 / +14 561 of day 2017-12-14 94 264 / +1896 96 160 of day 2017-12-14 2.31
newscj.com  Show on alexa newscj.com  Redirect to newscj.com 뉴스천지 411 / +3 414 of day 2017-12-14 60 357 / +775 61 132 of day 2017-12-14 2.29
boannews.com  Show on alexa boannews.com  Redirect to boannews.com 국내 최대 보안 언론/커뮤니티-보안뉴스 452 / +5 457 of day 2017-12-14 70 885 / +938 71 823 of day 2017-12-14 2.27
impact.pe.kr  Show on alexa impact.pe.kr  Redirect to impact.pe.kr 504 / +1 505 of day 2017-12-14 83 357 / +1236 84 593 of day 2017-12-14 2.21
joongboo.com  Show on alexa joongboo.com  Redirect to joongboo.com 중부일보 | 미래를 여는 신문 442 / +2 444 of day 2017-12-14 67 095 / +844 67 939 of day 2017-12-14 2.21
beautynet.co.kr  Show on alexa beautynet.co.kr  Redirect to beautynet.co.kr 뷰티넷 282 / +3 285 of day 2017-12-14 35 501 / +358 35 859 of day 2017-12-14 2.18
samsung.net  Show on alexa samsung.net  Redirect to samsung.net 553 / +11 564 of day 2017-12-14 95 343 / +1844 97 187 of day 2017-12-14 2.16
hungryapp.co.kr  Show on alexa hungryapp.co.kr  Redirect to hungryapp.co.kr 헝그리앱-대한민국 최고의 사이트 184 / +1 185 of day 2017-12-14 21 346 / +245 21 591 of day 2017-12-14 2.13
okcashbag.com  Show on alexa okcashbag.com  Redirect to okcashbag.com 290 / +5 295 of day 2017-12-14 36 945 / +361 37 306 of day 2017-12-14 2.10
phpschool.com  Show on alexa phpschool.com  Redirect to phpschool.com PHPSCHOOL-국내 1위 개발자 커뮤니티! 558 / +7 565 of day 2017-12-14 95 985 / +1756 97 741 of day 2017-12-14 2.00
kyobobook.co.kr  Show on alexa kyobobook.co.kr  Redirect to kyobobook.co.kr 70 / +1 71 of day 2017-12-14 7 166 / +95 7 261 of day 2017-12-14 1.97
ciokorea.com  Show on alexa ciokorea.com  Redirect to ciokorea.com 502 Bad Gateway 434 / +4 438 of day 2017-12-14 65 424 / +723 66 147 of day 2017-12-14 1.95
cultureland.co.kr  Show on alexa cultureland.co.kr  Redirect to cultureland.co.kr 239 / +1 240 of day 2017-12-14 28 709 / +262 28 971 of day 2017-12-14 1.93
yeongnam.com  Show on alexa yeongnam.com  Redirect to yeongnam.com 516 / 0 516 of day 2017-12-14 85 748 / +1153 86 901 of day 2017-12-14 1.93
29cm.co.kr  Show on alexa 29cm.co.kr  Redirect to 29cm.co.kr 29CM = 29CENTIMETER 256 / +2 258 of day 2017-12-14 30 418 / +267 30 685 of day 2017-12-14 1.88
mustit.co.kr  Show on alexa mustit.co.kr  Redirect to mustit.co.kr 502 Bad Gateway 503 / +1 504 of day 2017-12-14 83 280 / +1040 84 320 of day 2017-12-14 1.88
eastarjet.com  Show on alexa eastarjet.com  Redirect to eastarjet.com 423 / +2 425 of day 2017-12-14 62 848 / +665 63 513 of day 2017-12-14 1.88
kyeongin.com  Show on alexa kyeongin.com  Redirect to kyeongin.com ▒ 새로운 50 스마트 경인 ▒ 395 / +2 397 of day 2017-12-14 57 608 / +596 58 204 of day 2017-12-14 1.84
kookje.co.kr  Show on alexa kookje.co.kr  Redirect to kookje.co.kr 부산의 큰 목소리, 국제신문 169 / +2 171 of day 2017-12-14 18 933 / +197 19 130 of day 2017-12-14 1.84
ktown4u.com  Show on alexa ktown4u.com  Redirect to ktown4u.com 385 / 0 385 of day 2017-12-14 55 168 / +569 55 737 of day 2017-12-14 1.83
wemakeprice.com  Show on alexa wemakeprice.com  Redirect to wemakeprice.com 33 / 0 33 of day 2017-12-14 2 949 / +38 2 987 of day 2017-12-14 1.83
whois.co.kr  Show on alexa whois.co.kr  Redirect to whois.co.kr 472 / +4 476 of day 2017-12-14 75 350 / +810 76 160 of day 2017-12-14 1.79
hangame.com  Show on alexa hangame.com  Redirect to hangame.com 한게임 - 즐거운 쉼표, Go 한게임! 261 / +2 263 of day 2017-12-14 31 145 / +256 31 401 of day 2017-12-14 1.77
sookmyung.ac.kr  Show on alexa sookmyung.ac.kr  Redirect to sookmyung.ac.kr - Sookmyung Women's University 407 / -1 406 of day 2017-12-14 59 312 / +585 59 897 of day 2017-12-14 1.76
yanolja.com  Show on alexa yanolja.com  Redirect to yanolja.com 348 / 0 348 of day 2017-12-14 48 139 / +453 48 592 of day 2017-12-14 1.70
adidas.co.kr  Show on alexa adidas.co.kr  Redirect to adidas.co.kr adidas 198 / +2 200 of day 2017-12-14 23 174 / +202 23 376 of day 2017-12-14 1.69
filejo.com  Show on alexa filejo.com  Redirect to filejo.com 97 / +1 98 of day 2017-12-14 10 341 / +130 10 471 of day 2017-12-14 1.68
orbi.kr  Show on alexa orbi.kr  Redirect to orbi.kr 오르비 Orbi.kr - 내신·수능 1등급 최상위권 수험생·졸업생 커뮤니티 226 / +2 228 of day 2017-12-14 26 753 / +217 26 970 of day 2017-12-14 1.68
jejuair.net  Show on alexa jejuair.net  Redirect to jejuair.net 192 / +2 194 of day 2017-12-14 22 508 / +196 22 704 of day 2017-12-14 1.67
police.go.kr  Show on alexa police.go.kr  Redirect to police.go.kr 502 Bad Gateway 451 / +5 456 of day 2017-12-14 70 601 / +677 71 278 of day 2017-12-14 1.66
tfreeca22.com  Show on alexa tfreeca22.com  Redirect to tfreeca22.com 62 / +1 63 of day 2017-12-14 6 170 / +70 6 240 of day 2017-12-14 1.65
q-net.or.kr  Show on alexa q-net.or.kr  Redirect to q-net.or.kr 276 / +2 278 of day 2017-12-14 33 785 / +257 34 042 of day 2017-12-14 1.65
bigfile.co.kr  Show on alexa bigfile.co.kr  Redirect to bigfile.co.kr 347 / 0 347 of day 2017-12-14 47 987 / +428 48 415 of day 2017-12-14 1.62
akmall.com  Show on alexa akmall.com  Redirect to akmall.com 189 / +3 192 of day 2017-12-14 22 261 / +189 22 450 of day 2017-12-14 1.62
coupang.com  Show on alexa coupang.com  Redirect to coupang.com 쿠팡! 24 / 0 24 of day 2017-12-14 2 157 / +28 2 185 of day 2017-12-14 1.58
juso.go.kr  Show on alexa juso.go.kr  Redirect to juso.go.kr :: θּҾȳý - , θּ :: 213 / 0 213 of day 2017-12-14 25 215 / +196 25 411 of day 2017-12-14 1.57
ezday.co.kr  Show on alexa ezday.co.kr  Redirect to ezday.co.kr 443 / +2 445 of day 2017-12-14 67 500 / +603 68 103 of day 2017-12-14 1.57
filenori.com  Show on alexa filenori.com  Redirect to filenori.com ͳ, ϳ븮 142 / +2 144 of day 2017-12-14 15 309 / +144 15 453 of day 2017-12-14 1.56
newdaily.co.kr  Show on alexa newdaily.co.kr  Redirect to newdaily.co.kr Save Internet 뉴데일리 287 / +5 292 of day 2017-12-14 36 509 / +262 36 771 of day 2017-12-14 1.55
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją