AleStat.com

Change in ranking / Ranking

On in

show additional options hide additional options
Show chart Hide chart
Website Local position 2020-10-18 Global position 2020-10-18 AleStat Rank
china.com  Show on alexa china.com  Redirect to china.com 中华网 - 首页 270 / +2091 2 361 of day 2020-10-17 2 529 / +28342 30 871 of day 2020-10-17 198.59
doc88.com  Show on alexa doc88.com  Redirect to doc88.com 道客巴巴 在线文档分享平台 300 / +2212 2 512 of day 2020-10-17 2 900 / +39600 42 500 of day 2020-10-17 193.05
sm.cn  Show on alexa sm.cn  Redirect to sm.cn 380 / +2080 2 460 of day 2020-10-17 4 170 / +29762 33 932 of day 2020-10-17 191.84
ca168.com  Show on alexa ca168.com  Redirect to ca168.com 中自网-自动化产业链-自动化电子商务及人才服务平台 364 / +2007 2 371 of day 2020-10-17 3 791 / +27734 31 525 of day 2020-10-17 191.01
yiwugo.com  Show on alexa yiwugo.com  Redirect to yiwugo.com 363 / +1991 2 354 of day 2020-10-17 3 755 / +26966 30 721 of day 2020-10-17 189.69
gougou.com  Show on alexa gougou.com  Redirect to gougou.com 446 / +1986 2 432 of day 2020-10-17 5 412 / +28350 33 762 of day 2020-10-17 183.62
hnu.edu.cn  Show on alexa hnu.edu.cn  Redirect to hnu.edu.cn 117 / +2003 2 120 of day 2020-10-17 865 / +21073 21 938 of day 2020-10-17 182.17
dmzj.com  Show on alexa dmzj.com  Redirect to dmzj.com 在线漫画,火影忍者,海贼王,死神,动漫之家漫画网 479 / +1944 2 423 of day 2020-10-17 6 194 / +27529 33 723 of day 2020-10-17 178.50
letpub.com.cn  Show on alexa letpub.com.cn  Redirect to letpub.com.cn SCI论文润色、修改、翻译服务公司-英文论文修改公司-美国LetPub编辑 349 / +1965 2 314 of day 2020-10-17 3 545 / +21854 25 399 of day 2020-10-17 175.05
sdo.com  Show on alexa sdo.com  Redirect to sdo.com 盛大在线——畅游盛大娱乐平台 360 / +1964 2 324 of day 2020-10-17 3 703 / +21734 25 437 of day 2020-10-17 173.94
travelsky.com  Show on alexa travelsky.com  Redirect to travelsky.com 信天游 - 电子客票验真官网 航空公司官网机票价格总汇 652 / +2408 3 060 of day 2020-10-17 8 790 / +323475 332 265 of day 2020-10-17 173.21
globalimporter.net  Show on alexa globalimporter.net  Redirect to globalimporter.net 跨国采购网 468 / +2634 3 102 of day 2020-10-17 5 942 / +337972 343 914 of day 2020-10-17 173.10
url.cn  Show on alexa url.cn  Redirect to url.cn 信息提示_腾讯微博 797 / +2293 3 090 of day 2020-10-17 13 313 / +329380 342 693 of day 2020-10-17 169.50
17173.com  Show on alexa 17173.com  Redirect to 17173.com ::17173.com::中国游戏第一门户站 318 / +1963 2 281 of day 2020-10-17 3 230 / +20178 23 408 of day 2020-10-17 168.99
taoshouyou.com  Show on alexa taoshouyou.com  Redirect to taoshouyou.com 1 116 / +1971 3 087 of day 2020-10-17 16 278 / +326158 342 436 of day 2020-10-17 168.01
iwencai.com  Show on alexa iwencai.com  Redirect to iwencai.com 问财财经搜索 1 171 / +1934 3 105 of day 2020-10-17 16 744 / +327356 344 100 of day 2020-10-17 167.54
lgmi.com  Show on alexa lgmi.com  Redirect to lgmi.com 兰格钢铁网_钢材价格_钢铁价格_中国钢铁行业垂直门户网站 1 759 / +1322 3 081 of day 2020-10-17 19 104 / +322249 341 353 of day 2020-10-17 166.70
mamicode.com  Show on alexa mamicode.com  Redirect to mamicode.com 542 / +1816 2 358 of day 2020-10-17 7 194 / +23651 30 845 of day 2020-10-17 165.83
lanzous.com  Show on alexa lanzous.com  Redirect to lanzous.com 2 265 / +773 3 038 of day 2020-10-17 24 882 / +285979 310 861 of day 2020-10-17 165.38
stcn.com  Show on alexa stcn.com  Redirect to stcn.com 证券时报网_证券时报旗下资讯平台_股票_基金_期货_债券_理财_财经_行情_数据_股吧_博客_论坛 2 248 / +810 3 058 of day 2020-10-17 24 470 / +303427 327 897 of day 2020-10-17 165.13
fx678.com  Show on alexa fx678.com  Redirect to fx678.com 汇通网-外汇门户-全球专业外汇网-汇通网FX678.COM 136 / +2463 2 599 of day 2020-10-17 1 047 / +75759 76 806 of day 2020-10-17 164.83
blizzard.cn  Show on alexa blizzard.cn  Redirect to blizzard.cn ѩ_Blizzard.CN 491 / +2423 2 914 of day 2020-10-17 6 489 / +220829 227 318 of day 2020-10-17 164.60
bbsmax.com  Show on alexa bbsmax.com  Redirect to bbsmax.com 2 233 / +842 3 075 of day 2020-10-17 24 377 / +315520 339 897 of day 2020-10-17 164.14
sangfor.com.cn  Show on alexa sangfor.com.cn  Redirect to sangfor.com.cn 深信服 - 中国规模最大、创新能力最强的应用层网络设备供应商 898 / +2063 2 961 of day 2020-10-17 15 281 / +233104 248 385 of day 2020-10-17 163.93
discuz.net  Show on alexa discuz.net  Redirect to discuz.net Discuz! 官方站-PHP 开源论坛 - Powered by Discuz! 516 / +2632 3 148 of day 2020-10-17 6 844 / +374105 380 949 of day 2020-10-17 163.90
glofang.com  Show on alexa glofang.com  Redirect to glofang.com 506 / +2396 2 902 of day 2020-10-17 6 743 / +215616 222 359 of day 2020-10-17 162.85
yundaex.com  Show on alexa yundaex.com  Redirect to yundaex.com 韵达快递 1 590 / +1368 2 958 of day 2020-10-17 17 775 / +229708 247 483 of day 2020-10-17 161.95
114la.com  Show on alexa 114la.com  Redirect to 114la.com 114啦网址导航[Www.114La.Com]_最实用的上网主页_上网就上114啦! 314 / +1693 2 007 of day 2020-10-17 3 171 / +18575 21 746 of day 2020-10-17 161.23
tower.im  Show on alexa tower.im  Redirect to tower.im Tower - 简单,好用的团队协作工具 343 / +2251 2 594 of day 2020-10-17 3 498 / +72227 75 725 of day 2020-10-17 161.01
a-hospital.com  Show on alexa a-hospital.com  Redirect to a-hospital.com A+医学百科, 在线医学百科全书 2 316 / +779 3 095 of day 2020-10-17 30 937 / +312406 343 343 of day 2020-10-17 160.36
whb.cn  Show on alexa whb.cn  Redirect to whb.cn 聚贤汇智 慧及天下 - 文汇报 2 413 / +650 3 063 of day 2020-10-17 32 674 / +302717 335 391 of day 2020-10-17 160.20
now.cn  Show on alexa now.cn  Redirect to now.cn 2 207 / +753 2 960 of day 2020-10-17 21 983 / +226333 248 316 of day 2020-10-17 159.20
wallpapersking.com  Show on alexa wallpapersking.com  Redirect to wallpapersking.com Wallpapers King - FREE Computer Desktop Wallpaper 1 846 / +1300 3 146 of day 2020-10-17 19 237 / +361033 380 270 of day 2020-10-17 158.66
kuai8.com  Show on alexa kuai8.com  Redirect to kuai8.com 694 / +1750 2 444 of day 2020-10-17 9 316 / +24527 33 843 of day 2020-10-17 158.50
ic37.com  Show on alexa ic37.com  Redirect to ic37.com IC Ϣ==IC==IC PDF IC Datasheet ic==WWW.IC37.COM== 649 / +1723 2 372 of day 2020-10-17 8 698 / +22864 31 562 of day 2020-10-17 157.31
tmall.hk  Show on alexa tmall.hk  Redirect to tmall.hk 456 / +2075 2 531 of day 2020-10-17 5 724 / +45464 51 188 of day 2020-10-17 156.46
suning.com  Show on alexa suning.com  Redirect to suning.com 苏宁易购-苏宁电器网上商城,领先的综合网上购物商城,正品行货,全国联保,货到付款,让您尽享购物乐趣! 714 / +1748 2 462 of day 2020-10-17 9 684 / +24258 33 942 of day 2020-10-17 156.32
hydcd.com  Show on alexa hydcd.com  Redirect to hydcd.com __ȫ___100 1 167 / +1737 2 904 of day 2020-10-17 16 629 / +206619 223 248 of day 2020-10-17 155.69
cn4e.com  Show on alexa cn4e.com  Redirect to cn4e.com 661 / +1695 2 356 of day 2020-10-17 8 941 / +21902 30 843 of day 2020-10-17 153.58
cqvip.com  Show on alexa cqvip.com  Redirect to cqvip.com 【维普网】-仓储式在线作品出版平台-www.cqvip.com 725 / +1691 2 416 of day 2020-10-17 10 045 / +23650 33 695 of day 2020-10-17 153.47
topfo.com  Show on alexa topfo.com  Redirect to topfo.com 中国招商投资网―招商、投资、融资、资本、项目、一站式专业服务平台 164 / +660 824 of day 2020-10-17 1 273 / +13755 15 028 of day 2020-10-17 151.83
lagou.com  Show on alexa lagou.com  Redirect to lagou.com 拉勾网-这就是互联网的圈子 251 / +950 1 201 of day 2020-10-17 2 276 / +14915 17 191 of day 2020-10-17 151.41
ppkao.com  Show on alexa ppkao.com  Redirect to ppkao.com ʦ_ִҵҽʦ__581(581.COM.CN) 663 / +2192 2 855 of day 2020-10-17 8 944 / +186826 195 770 of day 2020-10-17 151.28
youzu.com  Show on alexa youzu.com  Redirect to youzu.com 最新网页游戏_好玩的网页游戏_尽在游族网页游戏平台 664 / +1688 2 352 of day 2020-10-17 8 950 / +20992 29 942 of day 2020-10-17 150.67
ccb.com  Show on alexa ccb.com  Redirect to ccb.com 中国建设银行 745 / +1816 2 561 of day 2020-10-17 10 461 / +55623 66 084 of day 2020-10-17 150.49
9ht.com  Show on alexa 9ht.com  Redirect to 9ht.com _صϷ_Ϸ_pspϷ_첥 726 / +1655 2 381 of day 2020-10-17 10 060 / +21848 31 908 of day 2020-10-17 148.93
7xdown.com  Show on alexa 7xdown.com  Redirect to 7xdown.com 七喜下载站-绿色软件-纯净免安装软件-电脑软件-手机软件-七喜软件下载首页 2 313 / +607 2 920 of day 2020-10-17 30 253 / +200806 231 059 of day 2020-10-17 148.17
gold678.com  Show on alexa gold678.com  Redirect to gold678.com 汇金网-黄金-黄金价格-黄金价格走势图-今日黄金价格-黄金价格查询 257 / +661 918 of day 2020-10-17 2 386 / +13958 16 344 of day 2020-10-17 146.55
cdu.edu.cn  Show on alexa cdu.edu.cn  Redirect to cdu.edu.cn 422 / +1644 2 066 of day 2020-10-17 4 925 / +16911 21 836 of day 2020-10-17 146.51
visitbeijing.com.cn  Show on alexa visitbeijing.com.cn  Redirect to visitbeijing.com.cn 北京旅游网--北京旅游发展委员会官方网站 2 273 / +620 2 893 of day 2020-10-17 25 501 / +190688 216 189 of day 2020-10-17 146.38
ucloud.cn  Show on alexa ucloud.cn  Redirect to ucloud.cn UCloud-专业云计算服务商 549 / +1778 2 327 of day 2020-10-17 7 301 / +18157 25 458 of day 2020-10-17 145.24
finereport.com  Show on alexa finereport.com  Redirect to finereport.com FineReport报表官网—专业B/S报表软件 750 / +1793 2 543 of day 2020-10-17 10 823 / +45351 56 174 of day 2020-10-17 144.90
xitongcheng.com  Show on alexa xitongcheng.com  Redirect to xitongcheng.com 730 / +1630 2 360 of day 2020-10-17 10 223 / +20624 30 847 of day 2020-10-17 144.60
pingwest.com  Show on alexa pingwest.com  Redirect to pingwest.com PingWest - 全球视野的前沿科技媒体 416 / +1577 1 993 of day 2020-10-17 4 776 / +16400 21 176 of day 2020-10-17 144.06
szse.cn  Show on alexa szse.cn  Redirect to szse.cn 2 405 / +495 2 900 of day 2020-10-17 32 625 / +188978 221 603 of day 2020-10-17 143.02
usd-cny.com  Show on alexa usd-cny.com  Redirect to usd-cny.com 771 / +1697 2 468 of day 2020-10-17 11 962 / +22019 33 981 of day 2020-10-17 141.73
zhuixinfan.com  Show on alexa zhuixinfan.com  Redirect to zhuixinfan.com 648 / +1688 2 336 of day 2020-10-17 8 674 / +17908 26 582 of day 2020-10-17 139.56
win7zhijia.cn  Show on alexa win7zhijia.cn  Redirect to win7zhijia.cn 472 / +1763 2 235 of day 2020-10-17 5 998 / +16149 22 147 of day 2020-10-17 138.98
chinamobile.com  Show on alexa chinamobile.com  Redirect to chinamobile.com 778 / +1701 2 479 of day 2020-10-17 12 466 / +21643 34 109 of day 2020-10-17 138.80
ygdy8.com  Show on alexa ygdy8.com  Redirect to ygdy8.com 414 / +1542 1 956 of day 2020-10-17 4 753 / +15407 20 160 of day 2020-10-17 138.21
technode.com  Show on alexa technode.com  Redirect to technode.com TechNode 2 532 / +587 3 119 of day 2020-10-17 76 401 / +279460 355 861 of day 2020-10-17 136.45
justeasy.cn  Show on alexa justeasy.cn  Redirect to justeasy.cn E_Դƽ̨_3dģ_װ__ 2 320 / +544 2 864 of day 2020-10-17 31 187 / +171773 202 960 of day 2020-10-17 136.40
hostloc.com  Show on alexa hostloc.com  Redirect to hostloc.com 925 / +1660 2 585 of day 2020-10-17 15 594 / +58198 73 792 of day 2020-10-17 135.29
fudan.edu.cn  Show on alexa fudan.edu.cn  Redirect to fudan.edu.cn 复旦大学 572 / +1716 2 288 of day 2020-10-17 7 692 / +16318 24 010 of day 2020-10-17 134.87
tmsf.com  Show on alexa tmsf.com  Redirect to tmsf.com 杭州新楼盘,杭州房价,房产综合信息门户-透明售房网 644 / +1682 2 326 of day 2020-10-17 8 659 / +16796 25 455 of day 2020-10-17 134.37
gdut.edu.cn  Show on alexa gdut.edu.cn  Redirect to gdut.edu.cn 广东工业大学邮件系统 401 / +991 1 392 of day 2020-10-17 4 526 / +13688 18 214 of day 2020-10-17 133.22
xdf.cn  Show on alexa xdf.cn  Redirect to xdf.cn 新东方网-一站式学习服务平台-新东方-新东方首页 447 / +1528 1 975 of day 2020-10-17 5 452 / +14750 20 202 of day 2020-10-17 132.20
geihui.com  Show on alexa geihui.com  Redirect to geihui.com 给惠网—给惠返利网,淘宝返利网,团购返利,要购物返利,就上给惠网 405 / +988 1 393 of day 2020-10-17 4 672 / +13544 18 216 of day 2020-10-17 131.80
elecfans.com  Show on alexa elecfans.com  Redirect to elecfans.com 电子电路图,电子技术资料网站 - 中国电子工程师最喜欢的电子发烧友网 333 / +506 839 of day 2020-10-17 3 365 / +12123 15 488 of day 2020-10-17 131.53
cau.edu.cn  Show on alexa cau.edu.cn  Redirect to cau.edu.cn 445 / +1302 1 747 of day 2020-10-17 5 381 / +14459 19 840 of day 2020-10-17 131.08
lofter.com  Show on alexa lofter.com  Redirect to lofter.com LOFTER|网易轻博客 735 / +1890 2 625 of day 2020-10-17 10 288 / +75478 85 766 of day 2020-10-17 130.82
damai.cn  Show on alexa damai.cn  Redirect to damai.cn 大麦网-中国最大票务平台,全国统一订票电话400-610-3721 672 / +1633 2 305 of day 2020-10-17 9 094 / +16261 25 355 of day 2020-10-17 130.38
gojiaju.com  Show on alexa gojiaju.com  Redirect to gojiaju.com 中国家具网-家具导购网-全国最大的家具行业门户网站! 519 / +1589 2 108 of day 2020-10-17 6 870 / +15045 21 915 of day 2020-10-17 130.12
codeigniter.org.cn  Show on alexa codeigniter.org.cn  Redirect to codeigniter.org.cn CodeIgniter 中国 - PHP 框架 CodeIgniter 中国社区 418 / +929 1 347 of day 2020-10-17 4 829 / +13317 18 146 of day 2020-10-17 129.98
yuanlin.com  Show on alexa yuanlin.com  Redirect to yuanlin.com ÖйúÔ°ÁÖÍø-Ãçľ¹©Ó¦|ÃçľÇó¹ºÐÅÏ¢|Ô°ÁÖÂÌ»¯Ãçľ¼Û¸ñ|ÖлªÔ°ÁÖÐÅÏ¢»¯|ÃçľÍø 538 / +1717 2 255 of day 2020-10-17 7 118 / +15063 22 181 of day 2020-10-17 129.54
gxu.edu.cn  Show on alexa gxu.edu.cn  Redirect to gxu.edu.cn 138 / +432 570 of day 2020-10-17 1 080 / +6917 7 997 of day 2020-10-17 129.13
rrys.tv  Show on alexa rrys.tv  Redirect to rrys.tv 820 / +1635 2 455 of day 2020-10-17 13 914 / +20000 33 914 of day 2020-10-17 128.98
5pao.com  Show on alexa 5pao.com  Redirect to 5pao.com 舞泡网—中国网店转让平台,提供淘宝网店转让,出售网店,购买网店等服务 386 / +568 954 of day 2020-10-17 4 278 / +12476 16 754 of day 2020-10-17 128.89
maxtv.cn  Show on alexa maxtv.cn  Redirect to maxtv.cn 迈视网 - 高清影视剧、热门经典动漫、网络视频在线观看 403 / +700 1 103 of day 2020-10-17 4 599 / +12382 16 981 of day 2020-10-17 126.76
ccgp.gov.cn  Show on alexa ccgp.gov.cn  Redirect to ccgp.gov.cn 464 / +1285 1 749 of day 2020-10-17 5 891 / +13952 19 843 of day 2020-10-17 126.47
qiuziti.com  Show on alexa qiuziti.com  Redirect to qiuziti.com 字体下载-求字体网提供中文和英文字体库下载、识别与预览服务,找字体的好帮手 443 / +1085 1 528 of day 2020-10-17 5 323 / +13113 18 436 of day 2020-10-17 126.43
wdlinux.cn  Show on alexa wdlinux.cn  Redirect to wdlinux.cn wdlinux致力于Linux服务器架构,性能优化.免费CDN加速系统,免费智能DNS解析,负载均衡,集群分流 | [我的Linux,让Linux更易用] 565 / +1669 2 234 of day 2020-10-17 7 503 / +14638 22 141 of day 2020-10-17 126.00
huamu.com  Show on alexa huamu.com  Redirect to huamu.com 388 / +524 912 of day 2020-10-17 4 346 / +11979 16 325 of day 2020-10-17 125.86
cstnet.cn  Show on alexa cstnet.cn  Redirect to cstnet.cn Ƽ 493 / +2904 3 397 of day 2020-10-17 6 548 / +735965 742 513 of day 2020-10-17 125.77
bjmu.edu.cn  Show on alexa bjmu.edu.cn  Redirect to bjmu.edu.cn 551 / +1505 2 056 of day 2020-10-17 7 313 / +14510 21 823 of day 2020-10-17 125.74
starbucks.com.cn  Show on alexa starbucks.com.cn  Redirect to starbucks.com.cn 星巴克中国 532 / +1467 1 999 of day 2020-10-17 7 022 / +14363 21 385 of day 2020-10-17 125.62
playping.com  Show on alexa playping.com  Redirect to playping.com PlayPing - Free Online Social Network 2 600 / +541 3 141 of day 2020-10-17 96 984 / +280115 377 099 of day 2020-10-17 124.88
tongnian.com  Show on alexa tongnian.com  Redirect to tongnian.com 802 / +1573 2 375 of day 2020-10-17 13 526 / +18108 31 634 of day 2020-10-17 124.35
techbrood.com  Show on alexa techbrood.com  Redirect to techbrood.com 756 / +2633 3 389 of day 2020-10-17 11 132 / +717731 728 863 of day 2020-10-17 123.83
ingping.com  Show on alexa ingping.com  Redirect to ingping.com 音平商城-国内最大的正品音频设备、乐器设备网购商城 397 / +478 875 of day 2020-10-17 4 468 / +11571 16 039 of day 2020-10-17 122.93
ebay.cn  Show on alexa ebay.cn  Redirect to ebay.cn eBay外贸门户_全球最大的国际贸易电子商务平台_eBay中国 924 / +2454 3 378 of day 2020-10-17 15 592 / +702046 717 638 of day 2020-10-17 122.07
bidcenter.com.cn  Show on alexa bidcenter.com.cn  Redirect to bidcenter.com.cn 410 / +499 909 of day 2020-10-17 4 718 / +11555 16 273 of day 2020-10-17 121.65
mydigit.net  Show on alexa mydigit.net  Redirect to mydigit.net 数码之家 - 我的数字生活,分享创意无限 2 276 / +526 2 802 of day 2020-10-17 26 219 / +137483 163 702 of day 2020-10-17 121.46
chinatt.com  Show on alexa chinatt.com  Redirect to chinatt.com 402 / +461 863 of day 2020-10-17 4 598 / +11422 16 020 of day 2020-10-17 121.44
tophere.cn  Show on alexa tophere.cn  Redirect to tophere.cn 杭州鼎好科技有限公司 602 / +1617 2 219 of day 2020-10-17 8 013 / +14099 22 112 of day 2020-10-17 121.43
baidupan.com  Show on alexa baidupan.com  Redirect to baidupan.com baidupan.com 2 209 / +581 2 790 of day 2020-10-17 22 056 / +134809 156 865 of day 2020-10-17 121.22
marriott.com.cn  Show on alexa marriott.com.cn  Redirect to marriott.com.cn 万豪国际(Marriott)酒店集团 ─ 提供酒店优惠及网上订房服务,是完备称心的旅游住宿之选 495 / +1357 1 852 of day 2020-10-17 6 550 / +13459 20 009 of day 2020-10-17 121.11
fznews.com.cn  Show on alexa fznews.com.cn  Redirect to fznews.com.cn 福州新闻网-福州新闻-新闻-福州门户-福州权威媒体-关注民生 494 / +1296 1 790 of day 2020-10-17 6 549 / +13361 19 910 of day 2020-10-17 120.74
link114.cn  Show on alexa link114.cn  Redirect to link114.cn 买链帮手_最好用的网站批量查询工具 1 618 / +1749 3 367 of day 2020-10-17 18 437 / +684619 703 056 of day 2020-10-17 120.24
ce.cn  Show on alexa ce.cn  Redirect to ce.cn 815 / +2389 3 204 of day 2020-10-17 13 903 / +454187 468 090 of day 2020-10-17 119.82
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją